خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ترانسفورماتور / دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس
دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

عنوان انگليسي مقاله :: Comparing Effects of SVC and STATCOM on Distance Relay Tripping Characteristic

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF

12 صحفه WORD

53221

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدلسازی SVC و STATCOM
STATCOM و مدلسازی آن
مدل کلی
امپدانس اندازه‌یگری شده در محل رله
تجهیز خارج از حلقه‌ی خطا
تجهیز داخل حلقه‌ی خطا
تجهیز در ابتدای خط
تجهیز در انتهای خط
تجهیز در وسط خط
تجهیز در انتهای خط
مقایسه
نتیجه‌گیری
زیرنویس شکل‌ها
شکل۱٫ مدار معادل خطای تکفاز به زمین.
شکل۲٫ مدار معادل خطای فاز A به زمین
شکل۳٫ مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس، بدون تجهیز.
شکل۴٫ مشخصه‌ی تریپ، SVC در ابتدای خط.
شکل۵٫ مشخصه‌ی تریپ، STATCOM در ابتدای خط.
شکل۶٫ مشخصه‌ی تریپ، SVC در وسط خط.
شکل۷٫ مشخصه‌ی تریپ، STATCOM در وسط خط.
شکل۸٫ مشخصه‌ی تریپ، SVC در انتهای خط.
شکل۹٫ مشخصه‌ی تریپ، STATCOM در انتهای خط.
شکل۱۰٫ مشخصه‌ی تریپ، SVC و STATCOM در وسط خط.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله امپدانس اندازه‌گیری شده در محل رله را در حضور تجهیزات سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (FACTS) با اتصال موازی، یعنی جبرانساز استاتیک Var (SVC) و جبرانساز سنکرون استاتیک (STATCOM) ارائه و مقایسه می‌کند. حضور تجهیزات FACTS با اتصال موازی روی یک خط انتقال به شدت روی امپدانس اندازه‌گیری شده در محل رله موثر است. خود امپدانس اندازه‌گیری شده به شرایط ساختاری سیستم قدرت، بارگذاری پیش از خطا، و به خصوص مقاومت خطای زمین بستگی دارد. در حضور تجهیزات FACTS با اتصال سری، پارامترهای ساختاری و کنترلی و نیز موقعیت نصب آنها روی امپدانس اندازه‌گیری شده تاثیر دارد. در اینجا، امپدانس اندازه‌گیری شده در محل رله با حضور پارامترهای تاثیرگذار ذکر شده، محاسبه شده و در دو مورد SVC و STATCOM با هم مقایسه می‌شود.

دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *