خانه / آمار و روش تحقیق (صفحه 5)

آمار و روش تحقیق

دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت

دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت عنوان انگليسي مقاله :: Multi-linear Regression Models to Predict the Annual Energy Consumption of an Office Building with Different Shapes jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۸ صحفه PDF ۱۱ صحفه WORD ۴۶۶۳۳ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلماتِ کلیدی ۱٫ مقدمه شکل ۱٫ متغیرهایی که بر عملکردِ انرژیِ ساختمان مؤثر هستند. ۲٫ روش‌شناسی ۳٫ نتایج و بحث ۳-۱٫ مدل‌ها و دقتِ ‌رگرسیون جدول ۱٫ ضرایبِ رگرسیون ?????? و دقتِ مدل در بیلینگز جدول wholesale nba jerseys ۲٫ضرایبِ رگرسیون و دقتِ مدل در سن خوزه شکل ۲٫ نمونه نقاطِ باقی‌مانده ۳-۲٫ اعتبار سنجیِ مدل‌های رگرسیون شکل ۳٫ اعتبارسنجی مدل رگرسیون برای هفت شکل ساختمان های …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی

دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی عنوان انگليسي مقاله :: Impact factors: Influencing careers, creativity and academic freedom jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۳ صحفه PDF ۶ صحفه WORD ۴۰۷۳۱ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ترجمه چکيده مقاله ISI :: ترجمه چکيده مقاله ISI :: مباحث مقاله‌ی اصلی با عنوان «اگر می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید: پیامدهای ناخواسته‌ی ضریب تأثیر» موجب نگارش بحث حاضر شد. این مقاله‌ی کوتاه тестах تأکید می‌کند که بسیاری از مؤسسات علمی در سرتاسر دنیا بیش از اندازه wholesale MLB jerseys به ضرایب تأثیر (IF) در goes نقش ?? شاخص کیفیت و تأثیر تحقیق متکی هستند. ?????? استدلال مقاله‌ی حاضر این است cheap MLB jerseys که سایر شاخص‌های …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت

دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت عنوان انگليسي مقاله :: A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: wholesale jerseys کد مقاله ISI :: ۸ صحفه PDF ۱۲ صحفه WORD ۴۶۰۵۱ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ۱٫ مقدمه شکل ۱٫ فرایند CRISP-DM ۲٫ شبکه های کوهونن شکل ۲٫ توپولوژی از یک SOM ساده ۳٫ کاربرد ۳٫۱ درک داده ها شکل ۳٫ نمودار وب وضعیت تحصیلی و انتظارات از view تولید کننده شکل ۴٫ نمودار وب وضعیت تحصیلی و ارتباط با تولید کننده ۳٫۲ ACMA فاز آماده سازی داده ها جدول ۱٫ خوشه های SOM ۳٫۳ cheap jerseys القا درخت تصمیم جدول ۲٫ دقت مدل ۴٫ نتایج ترجمه چکيده …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند

دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند عنوان انگليسي مقاله :: From data mining to knowledge mining: Application to intelligent agents jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۱۰ صحفه PDF ۳۲ صحفه WORD ۴۶۰۴۳ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ۱٫ مقدمه ۲٫ مروری بر داده‌کاوی ۲٫۱ دسته‌بندی نظارتی ۲٫۲٫ تکنیک خوشه‌بندی داده ۳٫ کارهای مرتبط ۴٫ بازنمایی قوانین استنتاجی شکل ۱٫ بازنمایی دانش ۵٫ مقدمات ریاضی استخراج قوانین استنتاجی ۵٫۱ معیار شباهت ۵٫۱٫۱ تحلیل و اثبات ۵٫۲٫ محاسبه مرکز ثقل جدول ۱٫ جدول فاصله‌ها ۶٫ وظایف استخراج قوانین استنتاج ۶٫۱٫ خوشه‌بندی قوانین استنتاجی جدول ۲٫ جدول فاصله‌ها ۶٫۲ دسته‌بندی قوانین استنتاج جدول ۳٫ جدول فاصله‌ها ۷٫ عامل هوشمند کاوشگر ۷٫۱ معماری عامل هوشمند کاوشگر …

ادامه مطلب مقاله ::