خانه / آمار و روش تحقیق (صفحه 3)

آمار و روش تحقیق

دانلود مقاله جديد روش طبقه بندی جدید متاهیوریستیک الهام گرفته از خفاش برای داده های میکرو آرایه

دانلود مقاله جديد روش طبقه بندی جدید متاهیوریستیک الهام گرفته از خفاش برای داده های میکرو آرایه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد روش طبقه بندی جدید متاهیوریستیک الهام گرفته از خفاش برای داده های میکرو آرایه عنوان انگليسي مقاله :: A New Meta-heuristic Bat Inspired Classification Approach for Microarray Data

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک آتش سوزی انبار تدارکاتی بر مبنای فرایند سلسله مراتب تحلیلی

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک آتش سوزی انبار تدارکاتی بر مبنای فرایند سلسله مراتب تحلیلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک آتش سوزی انبار تدارکاتی بر مبنای فرایند سلسله مراتب تحلیلی عنوان انگليسي مقاله :: Assessment on Logistics Warehouse fire Risk based on Analytic Hierarchy Process

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع بر اساس روش فازی AHP

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع بر اساس روش فازی AHP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع بر اساس روش فازی AHP عنوان انگليسي مقاله :: Risk Assessment on Falling from Height based on AHP-fuzzy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی : یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (BSC و AHP)

دانلود مقاله جديد ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی : یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (BSC و AHP)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی : یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (BSC و AHP) عنوان انگليسي مقاله :: Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارائه یک مدل خطی فازی مبتنی بر رگرسیون به منظور شناسایی مدیریت درآمدها

دانلود مقاله جديد ارائه یک مدل خطی فازی مبتنی بر رگرسیون به منظور شناسایی مدیریت درآمدها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارائه یک مدل خطی فازی مبتنی بر رگرسیون به منظور شناسایی مدیریت درآمدها عنوان انگليسي مقاله :: Fuzzy linear regression-based detection of earnings management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد بهینه سازی دکل های بلند مهار شده با الگوریتم های ژنتیکی

دانلود مقاله جديد بهینه سازی دکل های بلند مهار شده با الگوریتم های ژنتیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد بهینه سازی دکل های بلند مهار شده با الگوریتم های ژنتیکی عنوان انگليسي مقاله :: Optimization of tall guyed masts using genetic algorithms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد بهینه سازی کابل های نگهدارنده در پل های کابلی با استفاده از اجزاء محدود، الگوریتم ژنتیکی، و روش ترکیبی نوار مبنا

دانلود مقاله جديد بهینه سازی کابل های نگهدارنده در پل های کابلی با استفاده از اجزاء محدود، الگوریتم ژنتیکی، و روش ترکیبی نوار مبنا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد بهینه سازی کابل های نگهدارنده در پل های کابلی با استفاده از اجزاء محدود، الگوریتم ژنتیکی، و روش ترکیبی نوار مبنا عنوان انگليسي مقاله :: Optimization of stay cables in cable-stayed bridges using finite element, genetic algorithm, and B-spline combined technique

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد سیستم چند خبره برای رتبه بندی ثبت اختراعات: رویکرد مبتنی بر توزیع های پرداخت فازی و چارچوب TOPSIS–AHP

دانلود مقاله جديد سیستم چند خبره برای رتبه بندی ثبت اختراعات: رویکرد مبتنی بر توزیع های پرداخت فازی و چارچوب TOPSIS–AHP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد سیستم چند خبره برای رتبه بندی ثبت اختراعات: رویکرد مبتنی بر توزیع های پرداخت فازی و چارچوب TOPSIS–AHP عنوان انگليسي مقاله :: A multi-expert system for ranking patents: An approach based on fuzzy pay-off distributions and a TOPSIS–AHP framework

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد یک الگوریتم تکاملی چندهدفه برای بهبود مدلسازی هیبریدمحور شبکه‌های بیزین

دانلود مقاله جديد یک الگوریتم تکاملی چندهدفه برای بهبود مدلسازی هیبریدمحور شبکه‌های بیزین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد یک الگوریتم تکاملی چندهدفه برای بهبود مدلسازی هیبریدمحور شبکه‌های بیزین عنوان انگليسي مقاله :: A Multi-Objective Evolutionary Algorithm for enhancing Bayesian Networks hybrid-based modeling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تجزیه و تحلیل اعتماد کاربر در بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش داده‌کاوی

دانلود مقاله جديد تجزیه و تحلیل اعتماد کاربر در بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش داده‌کاوی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تجزیه و تحلیل اعتماد کاربر در بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش داده‌کاوی عنوان انگليسي مقاله :: Analysing user trust in electronic banking using data mining methods

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تحلیل سلسله مراتبی فازی درجه بندی شده برای انتخاب معاملات حساب جاری بانکی

دانلود مقاله جديد تحلیل سلسله مراتبی فازی درجه بندی شده برای انتخاب معاملات حساب جاری بانکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تحلیل سلسله مراتبی فازی درجه بندی شده برای انتخاب معاملات حساب جاری بانکی عنوان انگليسي مقاله :: Calibrated fuzzy AHP for current bank account selection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای مدیریت دارایی های سرمایه فکری : یک برنامه کاربردی برای صنعت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود مقاله جديد استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای مدیریت دارایی های سرمایه فکری : یک برنامه کاربردی برای صنعت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای مدیریت دارایی های سرمایه فکری : یک برنامه کاربردی برای صنعت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگليسي مقاله :: Using Fuzzy AHP to manage Intellectual Capital assets: An application to the ICT service industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد سازماندهی مشارکت در زنجیره تأمین به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دانلود مقاله جديد سازماندهی مشارکت در زنجیره تأمین به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد سازماندهی مشارکت در زنجیره تأمین به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عنوان انگليسي مقاله :: Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد طراحی شبکه مرکز داده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود مقاله جديد طراحی شبکه مرکز داده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد طراحی شبکه مرکز داده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عنوان انگليسي مقاله :: Designing data center network by analytic hierarchy process

ادامه مطلب مقاله ::