خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / انواع روانشناسی

انواع روانشناسی

دانلود تحقيق مقاله مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی

مقاله علمي انگليسي و فارسي مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی عنوان انگليسي مقاله :: Preface to the special issue: Applications of latent variable modeling in educational psychology research

ادامه مطلب مقاله ::