اختلال

دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان

دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان عنوان انگليسي مقاله :: Elevated social Internet use and schizotypal personality disorder in adolescents

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار

دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار عنوان انگليسي مقاله :: Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری عنوان انگليسي مقاله :: Emotional false memories in children with learning disabilities

ادامه مطلب مقاله ::