خانه / روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی عنوان انگليسي مقاله :: Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Delineating a method to study cross-cultural differences with experimental control: The voice effect and countercultural contexts regarding power distance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله استفاده از اقدامات محدود کننده در یک مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

دانلود تحقيق مقاله استفاده از اقدامات محدود کننده در یک مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله استفاده از اقدامات محدود کننده در یک مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری عنوان انگليسي مقاله :: The Use of Restrictive Measures in an Acute Inpatient Child and Adolescent Mental Health Service

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه عنوان انگليسي مقاله :: Cross-cultural differences in the Parent Rated Social Responsiveness Scale (SRS)? Evaluation of the Finnish version among high-functioning school aged males with and without autism spectrum disorder

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی عنوان انگليسي مقاله :: Educational differences in disability-free life expectancy: a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی عنوان انگليسي مقاله :: Verbal learning and memory and psychopathology in schizophrenia

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

مقاله علمي انگليسي و فارسي رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی عنوان انگليسي مقاله :: Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی عنوان انگليسي مقاله :: Social problem solving in early childhood: Developmental change and the influence of shyness

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم عنوان انگليسي مقاله :: Individual difference predictors of creativity in Art and Science students

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت عنوان انگليسي مقاله :: Differential effects of cognitive inhibition and intelligence on creativity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده عنوان انگليسي مقاله :: Creativity: The role of unconscious processes in idea generation and idea selection

ادامه مطلب مقاله ::