خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 80)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi کاریزما و تغییر سازمانی مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

دانلود مقاله isi کاریزما و تغییر سازمانی مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاریزما و تغییر سازمانی مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی عنوان انگليسي مقاله :: Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود مقاله isi پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت عنوان انگليسي مقاله :: Antecedents of Task Innovation: The Role of Management Information Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی

دانلود مقاله isi تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی عنوان انگليسي مقاله :: Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction

ادامه مطلب مقاله ::