خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 5)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi مالکیت دولت، اندازه حسابرسی شرکت و قیمت گذاری حسابرسی : مدارک و شواهد از چین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مالکیت دولت، اندازه حسابرسی شرکت و قیمت گذاری حسابرسی : مدارک و شواهد از چین عنوان انگليسي مقاله :: Government ownership audit firm size and audit pricing: Evidence from China

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری مزایده ای دسترسی شبکه برای راه آهن های آمریکای شمالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری مزایده ای دسترسی شبکه برای راه آهن های آمریکای شمالی عنوان انگليسي مقاله :: Auction pricing of network access for North American railways

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بیمه ریسک نقدینگی و قیمت گذاری دارایی در حمل و نقل آب ایالات متحده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بیمه ریسک نقدینگی و قیمت گذاری دارایی در حمل و نقل آب ایالات متحده عنوان انگليسي مقاله :: Liquidity risk premium and asset pricing in US water transportation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا پنهان شدن عادلانه است؟ بررسی مقاومت مصرف کننده در مورد بی عدالتی در قیمت گذاری مبهم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا پنهان شدن عادلانه است؟ بررسی مقاومت مصرف کننده در مورد بی عدالتی در قیمت گذاری مبهم عنوان انگليسي مقاله :: Is hiding fair? Exploring consumer resistance to unfairness in opaque pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi شواهد بیشتر در مورد عوامل موثر بر قیمت گذاری حسابرسی در دانشگاهها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شواهد بیشتر در مورد عوامل موثر بر قیمت گذاری حسابرسی در دانشگاهها عنوان انگليسي مقاله :: Further evidence on the determinants of audit pricing in universities

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قرارداد همکاری در زنجیره تامین گردشگری : استراتژی قیمت گذاری مطلوب هتل ها برای مشارکت وب سایت های استراتژیک شخص ثالث

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قرارداد همکاری در زنجیره تامین گردشگری : استراتژی قیمت گذاری مطلوب هتل ها برای مشارکت وب سایت های استراتژیک شخص ثالث عنوان انگليسي مقاله :: COOPERATION CONTRACT IN TOURISM SUPPLY CHAINS: THE OPTIMAL PRICING STRATEGY OF HOTELS FOR COOPERATIVE THIRD PARTY STRATEGIC WEBSITES

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل رگرسیون چندگانه برای توضیح هزینه نام تجاری (برند) دارو ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل رگرسیون چندگانه برای توضیح هزینه نام تجاری (برند) دارو ها عنوان انگليسي مقاله :: A multiple regression model to explain the cost of brand-drugs

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و استراتژی تبلیغاتی برای معرفی یک محصول جدید کسب و کار با خطر ورود رقابتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و استراتژی تبلیغاتی برای معرفی یک محصول جدید کسب و کار با خطر ورود رقابتی عنوان انگليسي مقاله :: Optimal pricing and advertising strategy for introducing a new business product with threat of competitive entry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و سیاست های تبلیغاتی برای یک رویداد سرگرمی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و سیاست های تبلیغاتی برای یک رویداد سرگرمی عنوان انگليسي مقاله :: Optimal pricing and advertising policies for an entertainment event

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برای تاثیر گذاری و یا عدم تاثیر: استراتژی های قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری پرداخت آنچه شما می خواهید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برای تاثیر گذاری و یا عدم تاثیر: استراتژی های قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری پرداخت آنچه شما می خواهید عنوان انگليسي مقاله :: To influence or not to influence: External reference price strategies in pay-what-you-want pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رابطه اعتباری وام دهنده وام گیرنده در بازار کارت اعتباری – مفاهیم استراتژی مدیریت ریسک اعتباری و بازاریابی رابطه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رابطه اعتباری وام دهنده وام گیرنده در بازار کارت اعتباری – مفاهیم استراتژی مدیریت ریسک اعتباری و بازاریابی رابطه ای عنوان انگليسي مقاله :: ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی قیمت گذاری برای محاسبات ابری: دیدگاه خدمات آسیب دیده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی قیمت گذاری برای محاسبات ابری: دیدگاه خدمات آسیب دیده عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategy for cloud computing: A damaged services perspective

ادامه مطلب مقاله ::