خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 30)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi استفاده از مدل بک برای بازارهای سهام: ارزش در معرض خطر و ارزیابی ریسک پرتفوی

دانلود مقاله isi استفاده از مدل بک برای بازارهای سهام: ارزش در معرض خطر و ارزیابی ریسک پرتفوی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از مدل بک برای بازارهای سهام: ارزش در معرض خطر و ارزیابی ریسک پرتفوی عنوان انگليسي مقاله :: Application of the Beck model to stock markets: Value-at-Risk and portfolio risk assessment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi گزینه های سیاسی هنگامی که ارزش بازار اثرات جانبی منفی می دهد: سیاست گذاری انرژی پاک و تجدید ساختار بخش انرژی استرالیای غربی

دانلود مقاله isi گزینه های سیاسی هنگامی که ارزش بازار اثرات جانبی منفی می دهد: سیاست گذاری انرژی پاک و تجدید ساختار بخش انرژی استرالیای غربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi گزینه های سیاسی هنگامی که ارزش بازار اثرات جانبی منفی می دهد: سیاست گذاری انرژی پاک و تجدید ساختار بخش انرژی استرالیای غربی عنوان انگليسي مقاله :: Policy options when giving negative externalities market value: Clean energy policymaking and restructuring the Western Australian energy sector

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا R & D ارزش بازار توسط شرکت های اروپایی سرمایه گذاری می شوند؟ مدارک و شواهد از یک پانل از شرکت های تولیدی در فرانسه، آلمان و ایتالیا

دانلود مقاله isi آیا R & D ارزش بازار توسط شرکت های اروپایی سرمایه گذاری می شوند؟ مدارک و شواهد از یک پانل از شرکت های تولیدی در فرانسه، آلمان و ایتالیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا R & D ارزش بازار توسط شرکت های اروپایی سرمایه گذاری می شوند؟ مدارک و شواهد از یک پانل از شرکت های تولیدی در فرانسه، آلمان و ایتالیا عنوان انگليسي مقاله :: Does the market value R&D investment by European firms? Evidence from a panel of manufacturing firms in France Germany and Italy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روش هایی به عنوان تجارت:ایجاد مشترک ارزش در صورتحساب الکترونیکی

دانلود مقاله isi روش هایی به عنوان تجارت:ایجاد مشترک ارزش در صورتحساب الکترونیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روش هایی به عنوان تجارت:ایجاد مشترک ارزش در صورتحساب الکترونیکی عنوان انگليسي مقاله :: Practices as markets: Value co-creation in e-invoicing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi چگونه برداشت های افراد از مورا ارزش بازار LCD را تحت تاثیر قرار می دهد؟

دانلود مقاله isi چگونه برداشت های افراد از مورا ارزش بازار LCD را تحت تاثیر قرار می دهد؟

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چگونه برداشت های افراد از مورا ارزش بازار LCD را تحت تاثیر قرار می دهد؟ عنوان انگليسي مقاله :: How human perceptions of Mura affect LCD market values

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر اتحاد استراتژیک بر ارزش بازار شرکت های ارتباطات از راه دور

دانلود مقاله isi تاثیر اتحاد استراتژیک بر ارزش بازار شرکت های ارتباطات از راه دور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر اتحاد استراتژیک بر ارزش بازار شرکت های ارتباطات از راه دور عنوان انگليسي مقاله :: The impact of strategic alliances on the market value of telecommunications firms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مقررات بازنشستگی و ارزش بازار بدهی بازنشستگی: A تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده با استفاده از گزینه های پاریس

دانلود مقاله isi مقررات بازنشستگی و ارزش بازار بدهی بازنشستگی: A تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده با استفاده از گزینه های پاریس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقررات بازنشستگی و ارزش بازار بدهی بازنشستگی: A تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده با استفاده از گزینه های پاریس عنوان انگليسي مقاله :: Pension regulation and the market value of pension liabilities: A contingent claims analysis using Parisian options

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بحران مالی و اقتصادی و ارزش سرمایه صاحبان سهام: یک مطالعه موردی از شرکت محدود دولتی اسلوونی ۲۰۰۶–۲۰۱۱

دانلود مقاله isi بحران مالی و اقتصادی و ارزش سرمایه صاحبان سهام: یک مطالعه موردی از شرکت محدود دولتی اسلوونی 2006–2011

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بحران مالی و اقتصادی و ارزش سرمایه صاحبان سهام: یک مطالعه موردی از شرکت محدود دولتی اسلوونی ۲۰۰۶–۲۰۱۱ عنوان انگليسي مقاله :: The financial-economic crisis and value of equity capital: A case study of Slovenian public limited companies 2006–۲۰۱۱

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا حداکثر ارزش بازار سفارش بهره برداری از منابع تحت تاثیر قرار می دهد؟

دانلود مقاله isi آیا حداکثر ارزش بازار سفارش بهره برداری از منابع تحت تاثیر قرار می دهد؟

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا حداکثر ارزش بازار سفارش بهره برداری از منابع تحت تاثیر قرار می دهد؟ عنوان انگليسي مقاله :: Does market value maximization affect the order of resource exploitation

ادامه مطلب مقاله ::