خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 3)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi نقش کمیته حسابرسی مستقل و دوگانگی CEO را تحت تاثیر قرار می دهد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقش کمیته حسابرسی مستقل و دوگانگی CEO را تحت تاثیر قرار می دهد عنوان انگليسي مقاله :: Do political connections affect the role of independent audit committees and CEO Duality? Some evidence from Malaysian audit pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ساخت واکسن های ترکیبی با قابلیت دسترسی بیشتر برای کشورهای کم درآمد : مشکل قیمت گذاری بسته آنتی ژن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ساخت واکسن های ترکیبی با قابلیت دسترسی بیشتر برای کشورهای کم درآمد : مشکل قیمت گذاری بسته آنتی ژن عنوان انگليسي مقاله :: Making combination vaccines more accessible to low-income countries: The antigen bundle pricing problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل قیمت گذاری امتیازی مبتنی بر (SD) پویایی سیستم برای پروژه های PPP بزرگراه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل قیمت گذاری امتیازی مبتنی بر (SD) پویایی سیستم برای پروژه های PPP بزرگراه عنوان انگليسي مقاله :: System Dynamics (SD) -based concession pricing model for PPP highway projects

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر و عوامل تعیین کننده قیمت گذاری به روش زیر قیمت در خرده فروشی مواد غذایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر و عوامل تعیین کننده قیمت گذاری به روش زیر قیمت در خرده فروشی مواد غذایی عنوان انگليسي مقاله :: The Impact and Determinants of Nine-Ending Pricing in Grocery Retailing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر ناهمگونی سطح خانواده در اثرات قیمت مرجع بر سیاست های قیمت گذاری بهینه خرده فروش

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر ناهمگونی سطح خانواده در اثرات قیمت مرجع بر سیاست های قیمت گذاری بهینه خرده فروش عنوان انگليسي مقاله :: The impact of household level heterogeneity in reference price effects on optimal retailer pricing policies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اثرات قیمت گذاری بر اساس تاریخ انقضا بر روی درک تصویر ذهنی از برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اثرات قیمت گذاری بر اساس تاریخ انقضا بر روی درک تصویر ذهنی از برند عنوان انگليسي مقاله :: Effects of Expiration Date-Based Pricing on Brand Image Perceptions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری خرده فروشی مبتنی بر ارزش : زمان جدید، فن آوری های جدید، مصرف کنندگان جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری خرده فروشی مبتنی بر ارزش : زمان جدید، فن آوری های جدید، مصرف کنندگان جدید عنوان انگليسي مقاله :: Retail Value-Based Pricing Strategies: New Times, New Technologies, New Consumers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری پویا : مدارک و شواهد از هتل های اروپایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری پویا : مدارک و شواهد از هتل های اروپایی عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic pricing strategies: Evidence from European hotels

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحمل ریسک و قیمت گذاری خرده فروشی و سیاست های سفارش در چارچوب روزنامه فروش(تک دوره ای)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحمل ریسک و قیمت گذاری خرده فروشی و سیاست های سفارش در چارچوب روزنامه فروش(تک دوره ای) عنوان انگليسي مقاله :: Risk tolerance and a retailer’s pricing and ordering policies within a newsvendor framework

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi درباره موقعیت امکانات جدید برای گسترش زنجیره تحت قیمت گذاری تحویل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi درباره موقعیت امکانات جدید برای گسترش زنجیره تحت قیمت گذاری تحویل عنوان انگليسي مقاله :: On the location of new facilities for chain expansion under delivered pricing

ادامه مطلب مقاله ::