خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 2)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi آیا سیاست های قیمت گذاری مانعی برای موفقیت راه حل های مشتری هستند ؟

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا سیاست های قیمت گذاری مانعی برای موفقیت راه حل های مشتری هستند ؟ عنوان انگليسي مقاله :: Are pricing policies an impediment to the success of customer solutions?

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi توضیح معماهای قیمت گذاری دارایی در ارتباط با سقوط بازار در سال ۱۹۸۷

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توضیح معماهای قیمت گذاری دارایی در ارتباط با سقوط بازار در سال ۱۹۸۷ عنوان انگليسي مقاله :: Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری با رقابت خرده فروشی در یک زنجیره تامین حلقه بسته فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری با رقابت خرده فروشی در یک زنجیره تامین حلقه بسته فازی عنوان انگليسي مقاله :: Pricing decisions with retail competition in a fuzzy closed-loop supply chain

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تغییر قانونی نگهداری قیمت فروش مجدد و مفاهیم قیمت گذاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تغییر قانونی نگهداری قیمت فروش مجدد و مفاهیم قیمت گذاری عنوان انگليسي مقاله :: The changed legality of resale price maintenance and pricing implications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و تصمیمات تولید در حضور جایگزینی متقارن و نامتقارن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و تصمیمات تولید در حضور جایگزینی متقارن و نامتقارن عنوان انگليسي مقاله :: Optimal pricing and production decisions in the presence of symmetrical and asymmetrical substitution

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی استراتژی های قیمت گذاری داخلی و شبیه سازی در شکل گیری سازمان مجازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی استراتژی های قیمت گذاری داخلی و شبیه سازی در شکل گیری سازمان مجازی عنوان انگليسي مقاله :: Internal pricing strategies design and simulation in virtual enterprise formation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر قیمت گذاری و تبلیغات بر حفظ مشتری در بازار آزاد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر قیمت گذاری و تبلیغات بر حفظ مشتری در بازار آزاد عنوان انگليسي مقاله :: The Effect of Pricing and Advertising on Customer Retention in a Liberalizing Market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ریسک و بازده اوراق قرضه خزانه داری مفاهیمی برای مصون سازی مصرف و درس هایی برای قیمت گذاری دارایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ریسک و بازده اوراق قرضه خزانه داری مفاهیمی برای مصون سازی مصرف و درس هایی برای قیمت گذاری دارایی عنوان انگليسي مقاله :: Treasury Bond risk and return the implications for the hedging of consumption and lessons for asset pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مطالعه موردی از استراتژی های قیمت گذاری در بازارهای هواپیمایی اروپا : مسیر لندن – آمستردام

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه موردی از استراتژی های قیمت گذاری در بازارهای هواپیمایی اروپا : مسیر لندن – آمستردام عنوان انگليسي مقاله :: A case study of pricing strategies in European airline markets: The London – Amsterdam route

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مطالعه تجربی از آشکار سازیهای داوطلبانه قیمت گذاری انتقال در چین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه تجربی از آشکار سازیهای داوطلبانه قیمت گذاری انتقال در چین عنوان انگليسي مقاله :: An empirical study of voluntary transfer pricing disclosures in China

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری و ارتقاء یک فروشگاه آنلاین بر اساس تقسیم بندی مشتری و تصمیم گیری چند هدفه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری و ارتقاء یک فروشگاه آنلاین بر اساس تقسیم بندی مشتری و تصمیم گیری چند هدفه عنوان انگليسي مقاله :: Pricing and promotion strategies of an online shop based on customer segmentation and multiple objective decision making

ادامه مطلب مقاله ::