خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 10)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies for tied digital contents and devices

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی قیمت گذاری تولید کننده برای زنجیره تامین با گارانتی تقاضای وابسته به مدت زمان

دانلود مقاله isi استراتژی قیمت گذاری تولید کننده برای زنجیره تامین با گارانتی تقاضای وابسته به مدت زمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی قیمت گذاری تولید کننده برای زنجیره تامین با گارانتی تقاضای وابسته به مدت زمان عنوان انگليسي مقاله :: Manufacturer’s pricing strategy for supply chain with warranty period-dependent demand

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اثر حق بیمه قیمت منفی در بازار آنلاین-تاثیر رقابت و ارزشمندی خریدار در استراتژی های قیمت گذاری فروشندگان با مختلف سطوح شهرت

دانلود مقاله isi اثر حق بیمه قیمت منفی در بازار آنلاین-تاثیر رقابت و ارزشمندی خریدار در استراتژی های قیمت گذاری فروشندگان با مختلف سطوح شهرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اثر حق بیمه قیمت منفی در بازار آنلاین-تاثیر رقابت و ارزشمندی خریدار در استراتژی های قیمت گذاری فروشندگان با مختلف سطوح شهرت عنوان انگليسي مقاله :: Negative price premium effect in online market—The impact of competition and buyer informativeness on the pricing strategies of sellers with different reputation levels

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی عنوان انگليسي مقاله :: Markup pricing strategies between a dominant retailer and competitive manufacturers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مرتب سازی پویا و استراتژی های قیمت گذاری در دو ردیف نسل چندگانه زنجیره تامین کالاهای بادوام

دانلود مقاله isi مرتب سازی پویا و استراتژی های قیمت گذاری در دو ردیف نسل چندگانه زنجیره تامین کالاهای بادوام

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مرتب سازی پویا و استراتژی های قیمت گذاری در دو ردیف نسل چندگانه زنجیره تامین کالاهای بادوام عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic ordering and pricing strategies in a two-tier multi-generation durable goods supply chain

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روابط بررسی بین سیاست بازگشت کیفیت محصول و استراتژی قیمت گذاری در فروش مستقیم آنلاین

دانلود مقاله isi روابط بررسی بین سیاست بازگشت کیفیت محصول و استراتژی قیمت گذاری در فروش مستقیم آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روابط بررسی بین سیاست بازگشت کیفیت محصول و استراتژی قیمت گذاری در فروش مستقیم آنلاین عنوان انگليسي مقاله :: Examining relationships between the return policy product quality and pricing strategy in online direct selling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی بهینه قیمت گذاری بر اساس تقسیم بندی بازار برای محصولات خدمات با استفاده از سیستم های رزرو آنلاین : درخواست برای اتاق های هتل ها

دانلود مقاله isi استراتژی بهینه قیمت گذاری بر اساس تقسیم بندی بازار برای محصولات خدمات با استفاده از سیستم های رزرو آنلاین : درخواست برای اتاق های هتل ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی بهینه قیمت گذاری بر اساس تقسیم بندی بازار برای محصولات خدمات با استفاده از سیستم های رزرو آنلاین : درخواست برای اتاق های هتل ها عنوان انگليسي مقاله :: Optimal pricing strategy based on market segmentation for service products using online reservation systems : An application to hotel rooms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi چگونه یادگیری سازمانی انعطاف پذیری یک شرکت، استراتژی رقابتی و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد

دانلود مقاله isi چگونه یادگیری سازمانی انعطاف پذیری یک شرکت، استراتژی رقابتی و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چگونه یادگیری سازمانی انعطاف پذیری یک شرکت، استراتژی رقابتی و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد عنوان انگليسي مقاله :: How organizational learning affects a firm’s flexibility, competitive strategy, and performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رقابت از طریق اتحادیه ها استراتژی رقابتی در بازار مخابرات جهانی

دانلود مقاله isi رقابت از طریق اتحادیه ها استراتژی رقابتی در بازار مخابرات جهانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رقابت از طریق اتحادیه ها استراتژی رقابتی در بازار مخابرات جهانی عنوان انگليسي مقاله :: Rivalry through alliances : Competitive Strategy in the Global Telecommunications Market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi فن آوری مبتنی بر استراتژی های رقابتی : رابطه ابعاد فرهنگی با نوآوری محصول جدید

دانلود مقاله isi فن آوری مبتنی بر استراتژی های رقابتی : رابطه ابعاد فرهنگی با نوآوری محصول جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فن آوری مبتنی بر استراتژی های رقابتی : رابطه ابعاد فرهنگی با نوآوری محصول جدید عنوان انگليسي مقاله :: Technology-based competitive strategies : The relationship of cultural dimensions to new product innovation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی اتحاد به عنوان یک استراتژی رقابتی برای توسعه خلاق پی در پی محصول جدید اثبات تکامل مشترک خلاقیت و بهره وری در صنعت داروسازی ژاپنی

دانلود مقاله isi استراتژی اتحاد به عنوان یک استراتژی رقابتی برای توسعه خلاق پی در پی محصول جدید اثبات تکامل مشترک خلاقیت و بهره وری در صنعت داروسازی ژاپنی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی اتحاد به عنوان یک استراتژی رقابتی برای توسعه خلاق پی در پی محصول جدید اثبات تکامل مشترک خلاقیت و بهره وری در صنعت داروسازی ژاپنی عنوان انگليسي مقاله :: Alliance strategy as a competitive strategy for successively creative new product development : the proof of the co-evolution of creativity and efficiency in the Japanese pharmaceutical industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحولات کسب و کار فناوری اطلاعات و استراتژی های رقابتی : یادگیری برای پرواز

دانلود مقاله isi تحولات کسب و کار فناوری اطلاعات و استراتژی های رقابتی : یادگیری برای پرواز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحولات کسب و کار فناوری اطلاعات و استراتژی های رقابتی : یادگیری برای پرواز عنوان انگليسي مقاله :: Business transformation information technology and competitive strategies : learning to fly

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارتباط شرکت ها و استراتژی رقابتی در شرکت های چند ملیتی یک چشم انداز از شرکتهای تابعه به دنبال نفوذ در بازار میزبان

دانلود مقاله isi ارتباط شرکت ها و استراتژی رقابتی در شرکت های چند ملیتی یک چشم انداز از شرکتهای تابعه به دنبال نفوذ در بازار میزبان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارتباط شرکت ها و استراتژی رقابتی در شرکت های چند ملیتی یک چشم انداز از شرکتهای تابعه به دنبال نفوذ در بازار میزبان عنوان انگليسي مقاله :: Corporate link and competitive strategy in multinational enterprises : a perspective from subsidiaries seeking host market penetration

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رویکرد خدمات توزیع برای توسعه استراتژی های رقابتی موثر در برابر جعبه بزرگ خرده فروشان

دانلود مقاله isi رویکرد خدمات توزیع برای توسعه استراتژی های رقابتی موثر در برابر جعبه بزرگ خرده فروشان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رویکرد خدمات توزیع برای توسعه استراتژی های رقابتی موثر در برابر جعبه بزرگ خرده فروشان عنوان انگليسي مقاله :: A distribution services approach for developing effective competitive strategies against “big box” retailers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های رقابتی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی

دانلود مقاله isi استراتژی های رقابتی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های رقابتی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی عنوان انگليسي مقاله :: Competitive strategies of U.S. Presidential candidates in election campaigns

ادامه مطلب مقاله ::