خانه / مدیریت و کارآفرینی / سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

دانلود مقاله isi پرتال‌های اینترانتی: بازاریابی و مدیریت مقبولیت افراد و مصرف

دانلود مقاله isi پرتال‌های اینترانتی: بازاریابی و مدیریت مقبولیت افراد و مصرف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پرتال‌های اینترانتی: بازاریابی و مدیریت مقبولیت افراد و مصرف عنوان انگليسي مقاله :: Intranet portals: Marketing and managing individuals acceptance and use

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رسانه های اجتماعی را جدی بگیرید! آشنایی با اجزای عملکردی سازنده رسانه های اجتماعی

دانلود مقاله isi رسانه های اجتماعی را جدی بگیرید! آشنایی با اجزای عملکردی سازنده رسانه های اجتماعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رسانه های اجتماعی را جدی بگیرید! آشنایی با اجزای عملکردی سازنده رسانه های اجتماعی عنوان انگليسي مقاله :: Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بازاریابی در مواجهه با وب ۲٫ ۰ رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق : مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی

دانلود مقاله isi بازاریابی در مواجهه با وب 2. 0 رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق : مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بازاریابی در مواجهه با وب ۲٫ ۰ رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق : مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی عنوان انگليسي مقاله :: Marketing meets Web 2.0 social media and creative consumers: Implications for international marketing strategy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه (موبایل) توسط مصرف کننده

دانلود مقاله isi نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه (موبایل) توسط مصرف کننده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه (موبایل) توسط مصرف کننده عنوان انگليسي مقاله :: Brand in the hand: A cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات) چگونه پول خود را هدر ندهید

دانلود مقاله isi هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات) چگونه پول خود را هدر ندهید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات) چگونه پول خود را هدر ندهید عنوان انگليسي مقاله :: Targeting college students on Facebook? How to stop wasting your money

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوهای در حال تغییر در فضاهای عمومی شهری: مشاهدات و ارزیابی های کلان شهرهای توکیو و نیویورک

دانلود مقاله isi الگوهای در حال تغییر در فضاهای عمومی شهری: مشاهدات و ارزیابی های کلان شهرهای توکیو و نیویورک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوهای در حال تغییر در فضاهای عمومی شهری: مشاهدات و ارزیابی های کلان شهرهای توکیو و نیویورک عنوان انگليسي مقاله :: Changing patterns of urban public space: Observations and assessments from the Tokyo and New York metropolitan areas

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

دانلود مقاله isi سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی عنوان انگليسي مقاله :: Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi دیدگاه تئوری آشوب در مدیریت بحران مقصد : مدارک و شواهد از مکزیک

دانلود مقاله isi دیدگاه تئوری آشوب در مدیریت بحران مقصد : مدارک و شواهد از مکزیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi دیدگاه تئوری آشوب در مدیریت بحران مقصد : مدارک و شواهد از مکزیک عنوان انگليسي مقاله :: A chaos theory perspective on destination crisis management: Evidence from Mexico

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند

دانلود مقاله isi چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند عنوان انگليسي مقاله :: What leads to post-implementation success of ERP? An empirical study of the Chinese retail industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

دانلود مقاله isi تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان عنوان انگليسي مقاله :: The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

دانلود مقاله isi تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر عنوان انگليسي مقاله :: The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft

دانلود مقاله isi استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft عنوان انگليسي مقاله :: Technology strategies and standard competition — Comparative innovation cases of Apple and Microsoft

ادامه مطلب مقاله ::