خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی عنوان انگليسي مقاله :: A design for a management information system with consideration for stochastic variability

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها عنوان انگليسي مقاله :: How CEOs use management information systems for strategy implementation in hospitals

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیستم اطلاعات مدیریتی برای تجهیزات حمل‌ونقل راه‌آهن معدن

دانلود مقاله isi سیستم اطلاعات مدیریتی برای تجهیزات حمل‌ونقل راه‌آهن معدن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم اطلاعات مدیریتی برای تجهیزات حمل‌ونقل راه‌آهن معدن عنوان انگليسي مقاله :: A management information system for mine railway transportation equipment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه های کاربردی سیستم های هوشمند در گردشگری الکترونیکی

دانلود مقاله isi برنامه های کاربردی سیستم های هوشمند در گردشگری الکترونیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه های کاربردی سیستم های هوشمند در گردشگری الکترونیکی عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent system applications in electronic tourism

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزیابی اثر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر علل مقاومت پرسنل(کارکنان) در شرکت مدیریت نیروگاهی اصفهان در ایران

دانلود مقاله isi ارزیابی اثر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر علل مقاومت پرسنل(کارکنان) در شرکت مدیریت نیروگاهی اصفهان در ایران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی اثر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر علل مقاومت پرسنل(کارکنان) در شرکت مدیریت نیروگاهی اصفهان در ایران عنوان انگليسي مقاله :: Evaluation effect of management information system implementation on personnel resistance causes in Isfahan power plant management corporation in Iran

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ

دانلود مقاله isi بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ عنوان انگليسي مقاله :: The Study of Management Information System for Coal Mine Safety Quality Standardization

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر استفاده از سیستم های پشتیبانِ تصمیم گروهی در مطالعات مدیریت ارزش: مطالعه ای تجربی در هنگ کنگ

دانلود مقاله isi تاثیر استفاده از سیستم های پشتیبانِ تصمیم گروهی در مطالعات مدیریت ارزش: مطالعه ای تجربی در هنگ کنگ

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر استفاده از سیستم های پشتیبانِ تصمیم گروهی در مطالعات مدیریت ارزش: مطالعه ای تجربی در هنگ کنگ عنوان انگليسي مقاله :: The effect of using group decision support systems in value management studies: An experimental study in Hong Kong

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده عنوان انگليسي مقاله :: Functional requirements for a future farm management information system

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحقیق و استفاده از سیستم هوشمند کنترل هزینه و پیش بینی سود

دانلود مقاله isi تحقیق و استفاده از سیستم هوشمند کنترل هزینه و پیش بینی سود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقیق و استفاده از سیستم هوشمند کنترل هزینه و پیش بینی سود عنوان انگليسي مقاله :: Research and Application of Intelligent System of Cost Control and Profit Forecast

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه ریزی شهری و اطلاعاتی مدیریت تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراحی بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود مقاله isi برنامه ریزی شهری و اطلاعاتی مدیریت تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراحی بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه ریزی شهری و اطلاعاتی مدیریت تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراحی بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی عنوان انگليسي مقاله :: Urban Planning and Management Information Systems Analysis and Design Based on GIS

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نقشه های شناختی فازی خاکستری مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی

دانلود مقاله isi نقشه های شناختی فازی خاکستری مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقشه های شناختی فازی خاکستری مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی عنوان انگليسي مقاله :: A Fuzzy Grey Cognitive Maps-based Decision Support System for radiotherapy treatment planning

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اندازه‌گیریِ تاثیرِ درک‌شده‌ی سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و تاثیرِ آن بر عملکرد

دانلود مقاله isi اندازه‌گیریِ تاثیرِ درک‌شده‌ی سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و تاثیرِ آن بر عملکرد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اندازه‌گیریِ تاثیرِ درک‌شده‌ی سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و تاثیرِ آن بر عملکرد عنوان انگليسي مقاله :: Measuring the perceived effectiveness of decision support systems and their impact on performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل تاثیر عملکرد اطلاعات دولت بر کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت اضطرار

دانلود مقاله isi تحلیل تاثیر عملکرد اطلاعات دولت بر کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت اضطرار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل تاثیر عملکرد اطلاعات دولت بر کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت اضطرار عنوان انگليسي مقاله :: Analysis of the Impact of Government Information Operation on Emergency Management Information System Application

ادامه مطلب مقاله ::