مدیریت مالی

دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند عنوان انگليسي مقاله :: How do small firms possibly survive? A comparison study of marketing skills and logistics infrastructure of small and large wholesalers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی

دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 38 خط هوایی بین‌المللی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی عنوان انگليسي مقاله :: Financial performance and customer service: An examination using activity-based costing of 38 international airlines

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده

دانلود مقاله isi مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده عنوان انگليسي مقاله :: A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا

دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه 1980 و دهه 1990 بر نابرابری درآمد در آمریکا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا عنوان انگليسي مقاله :: The short-run impact of the stock market appreciation of the 1980s and 1990s on U.S. income inequality

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی عنوان انگليسي مقاله :: The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between materialism and compulsive buying

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه عنوان انگليسي مقاله :: Examining the impact of privacy trust and risk perceptions beyond monetary transactions: An integrated model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین عنوان انگليسي مقاله :: A model to authenticate requests for online banking transactions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط عنوان انگليسي مقاله :: Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

دانلود مقاله isi تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی عنوان انگليسي مقاله :: Influence of thinking tendencies on online transaction of hybrid retailers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi جریان‏های درونسوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی چین

دانلود مقاله isi جریان‏های درونسوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی چین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi جریان‏های درونسوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی چین عنوان انگليسي مقاله :: Foreign direct investment inflows and economic growth of China

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیاست های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری زمان سازگار مطلوب برای بیمه‌گر میانگین – واریانس

دانلود مقاله isi سیاست های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری زمان سازگار مطلوب برای بیمه‌گر میانگین – واریانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیاست های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری زمان سازگار مطلوب برای بیمه‌گر میانگین – واریانس عنوان انگليسي مقاله :: Optimal time-consistent investment and reinsurance policies for mean-variance insurers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

دانلود مقاله isi آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent phishing detection and protection scheme for online transactions

ادامه مطلب مقاله ::