خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

دانلود مقاله isi روابط استراتژیک بین توابع مرزگستری : هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با تولید کننده

دانلود مقاله isi روابط استراتژیک بین توابع مرزگستری : هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با تولید کننده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روابط استراتژیک بین توابع مرزگستری : هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با تولید کننده عنوان انگليسي مقاله :: Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی شخصیت نام تجاری (برند) مکزیک و برزیل در فیس بوک

دانلود مقاله isi بررسی شخصیت نام تجاری (برند) مکزیک و برزیل در فیس بوک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی شخصیت نام تجاری (برند) مکزیک و برزیل در فیس بوک عنوان انگليسي مقاله :: Exploring the brand personality of Mexico and Brazil on Facebook

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

دانلود مقاله isi قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی عنوان انگليسي مقاله :: Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست عنوان انگليسي مقاله :: Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم عنوان انگليسي مقاله :: An innovation diffusion of successive generations by system dynamics

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه عنوان انگليسي مقاله :: A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد

دانلود مقاله isi آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد عنوان انگليسي مقاله :: Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi صفات شخصیتی کلیدی مهندسان برای توسعه نوآوری و فن آوری

دانلود مقاله isi صفات شخصیتی کلیدی مهندسان برای توسعه نوآوری و فن آوری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi صفات شخصیتی کلیدی مهندسان برای توسعه نوآوری و فن آوری عنوان انگليسي مقاله :: Key personality traits of engineers for innovation and technology development

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

دانلود مقاله isi نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود عنوان انگليسي مقاله :: Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین عنوان انگليسي مقاله :: Simulation Model for Motivating the Creation of Entrepreneurship Actions

ادامه مطلب مقاله ::