خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی

دانلود مقاله isi تأثیر سبک برقراری ارتباط بر واکنش پذیری به تغییرات اجتماعی در نونهالان معیوب ذهنی

دانلود مقاله isi تأثیر سبک برقراری ارتباط بر واکنش پذیری به تغییرات اجتماعی در نونهالان معیوب ذهنی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر سبک برقراری ارتباط بر واکنش پذیری به تغییرات اجتماعی در نونهالان معیوب ذهنی عنوان انگليسي مقاله :: The Influence of Communication Style on the Reactivity to Social Changes at Mental Deficiencies Preadolescents

ادامه مطلب مقاله ::