خانه / مهندسی برق و الکترونیک / الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت

دانلود تحقيق مقاله مزایای واسط‌های الکترونیک قدرت برای سیستم‌های انرژی توزیع شده

دانلود تحقيق مقاله مزایای واسط‌های الکترونیک قدرت برای سیستم‌های انرژی توزیع شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مزایای واسط‌های الکترونیک قدرت برای سیستم‌های انرژی توزیع شده عنوان انگليسي مقاله :: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل حالت ماندگار و گذرای یکسو کننده PWM منبع Z تغذیه جریان سه فاز

دانلود تحقيق مقاله تحلیل حالت ماندگار و گذرای یکسو کننده PWM منبع Z تغذیه جریان سه فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل حالت ماندگار و گذرای یکسو کننده PWM منبع Z تغذیه جریان سه فاز عنوان انگليسي مقاله :: Steady State and Transient Analysis of A Three Phase Current-Fed Z-Source PWM Rectifier

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله حفاظت اصلاح‌شده‌ی دیستانس در حضور UPFC واقع در یک خط انتقال

دانلود تحقيق مقاله حفاظت اصلاح‌شده‌ی دیستانس در حضور UPFC واقع در یک خط انتقال

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله حفاظت اصلاح‌شده‌ی دیستانس در حضور UPFC واقع در یک خط انتقال عنوان انگليسي مقاله :: MODIFIED DISTANCE PROTECTION IN PRESENCE OF UPFC ON A TRANSMISSION LINE

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله طراحی و مدلسازی دینامیک منبع تغذیه منبع z سه فاز

دانلود تحقيق مقاله طراحی و مدلسازی دینامیک منبع تغذیه منبع z سه فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله طراحی و مدلسازی دینامیک منبع تغذیه منبع z سه فاز عنوان انگليسي مقاله :: Three-Phase Z-Source Power Supply Design and Dynamic Modeling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله معکوس کننده های سه فاز مدوله شده بردار مکان با سه شبکه منبع Z منفرد

دانلود تحقيق مقاله معکوس کننده های سه فاز مدوله شده بردار مکان با سه شبکه منبع Z منفرد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله معکوس کننده های سه فاز مدوله شده بردار مکان با سه شبکه منبع Z منفرد عنوان انگليسي مقاله :: Space-Vector-Modulated Three-Level Inverters With a Single Z-Source Network

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله کنترل جریان دیجیتال اینورتر شبه منبع- Z با باتری

دانلود تحقيق مقاله کنترل جریان دیجیتال اینورتر شبه منبع- Z با باتری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله کنترل جریان دیجیتال اینورتر شبه منبع- Z با باتری عنوان انگليسي مقاله :: A Digital Current Control of Quasi-Z-Source Inverter With Battery

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل

دانلود تحقيق مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل عنوان انگليسي مقاله :: Improving Output Performance of a Z-Source Sparse Matrix Converter Under Unbalanced Input-Voltage Conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مروری بر مدلاسیون بردار فضایی برای مبدل های منبع-Z /شبه منبع -Z سه فاز

دانلود تحقيق مقاله مروری بر مدلاسیون بردار فضایی برای مبدل های منبع-Z /شبه منبع -Z سه فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مروری بر مدلاسیون بردار فضایی برای مبدل های منبع-Z /شبه منبع -Z سه فاز عنوان انگليسي مقاله :: Overview of Space Vector Modulations for Three-Phase Z-Source/Quasi-Z-Source Inverters

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تاثیر راهبرد مدولاسیون بر روی بعدبندی اینورترهای منبع Z سه فاز

دانلود تحقيق مقاله تاثیر راهبرد مدولاسیون بر روی بعدبندی اینورترهای منبع Z سه فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر راهبرد مدولاسیون بر روی بعدبندی اینورترهای منبع Z سه فاز عنوان انگليسي مقاله :: Impact of the Modulation Strategy on the Dimensioning of Three-Phase Z-Source Inverters

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله یک طرح ویژه‌ی تحمل خطا برای اینورتر چندسطحی با خازن شناور

دانلود تحقيق مقاله یک طرح ویژه‌ی تحمل خطا برای اینورتر چندسطحی با خازن شناور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله یک طرح ویژه‌ی تحمل خطا برای اینورتر چندسطحی با خازن شناور عنوان انگليسي مقاله :: A Unique Fault-Tolerant Design for Flying Capacitor Multilevel Inverter

ادامه مطلب مقاله ::