خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 5)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس عنوان انگليسي مقاله :: Fault-Tolerant Neutral-Point-Clamped Converter Solutions Based on Including a Fourth Resonant Leg

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیاست‌های حفظ و نگهداری تطبیقی برای تجهیزات فرسوده با استفاده از فرایند تصمیم‌گیری مارکوف

دانلود مقاله isi سیاست‌های حفظ و نگهداری تطبیقی برای تجهیزات فرسوده با استفاده از فرایند تصمیم‌گیری مارکوف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیاست‌های حفظ و نگهداری تطبیقی برای تجهیزات فرسوده با استفاده از فرایند تصمیم‌گیری مارکوف عنوان انگليسي مقاله :: Adaptive Maintenance Policies for Aging Devices Using a Markov Decision Process

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی عنوان انگليسي مقاله :: Smart Distribution Grid: Optimal Day-Ahead Scheduling With Reconfigurable Topology

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi شبیه سازی داده همبسته سرعت باد برای برآورد پخش بار اقتصادی

دانلود مقاله isi شبیه سازی داده همبسته سرعت باد برای برآورد پخش بار اقتصادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شبیه سازی داده همبسته سرعت باد برای برآورد پخش بار اقتصادی عنوان انگليسي مقاله :: Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تعامل دیود و IGBT در یک سلول چاپر با استفاده از متلب و سیمولینک

دانلود مقاله isi شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تعامل دیود و IGBT در یک سلول چاپر با استفاده از متلب و سیمولینک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تعامل دیود و IGBT در یک سلول چاپر با استفاده از متلب و سیمولینک عنوان انگليسي مقاله :: Simulation and Optimization of Diode and Insulated Gate Bipolar Transistor Interaction in a Chopper Cell Using MATLAB and Simulink

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ جابجائی قطب برای D-STATCOM جهت کاهش اثر خطای سه فاز

دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ جابجائی قطب برای D-STATCOM جهت کاهش اثر خطای سه فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ جابجائی قطب برای D-STATCOM جهت کاهش اثر خطای سه فاز عنوان انگليسي مقاله :: Design of the Pole Placement Controller for D-STATCOM in Mitigating Three Phase Fault

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده عنوان انگليسي مقاله :: Design of H’ Robust Damping Controllers of FACTS Devices with Considering Time-delay of Wide-area Signals

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی و تنظیم یک PLL اصلاحیِ توان‌مبنا برای سیستم‌های هدایت توان متصل به شبکۀ تک‌فاز

دانلود مقاله isi طراحی و تنظیم یک PLL اصلاحیِ توان‌مبنا برای سیستم‌های هدایت توان متصل به شبکۀ تک‌فاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی و تنظیم یک PLL اصلاحیِ توان‌مبنا برای سیستم‌های هدایت توان متصل به شبکۀ تک‌فاز عنوان انگليسي مقاله :: Design and Tuning of a Modified Power-Based PLL for Single-Phase Grid-Connected Power Conditioning Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی عنوان انگليسي مقاله :: Design and Implementation of a Transformerless Single-Stage Single-Switch Double-Buck Converter With Low DC-link Voltage High Step-Down and Constant Input Power Factor Features

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح شبیه‌ساز تست پست مبتنی بر شبکۀ هوشمند برای سیستم توزیع برق کرۀ جنوبی

دانلود مقاله isi طرح شبیه‌ساز تست پست مبتنی بر شبکۀ هوشمند برای سیستم توزیع برق کرۀ جنوبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح شبیه‌ساز تست پست مبتنی بر شبکۀ هوشمند برای سیستم توزیع برق کرۀ جنوبی عنوان انگليسي مقاله :: Smart-Grid based Substation Testing Simulator Design for the South Korean Power Distribution System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح کنترل مود جریان متوسط برای یک مبدل باک درجه دوم با یک تک سوئیچ

دانلود مقاله isi طرح کنترل مود جریان متوسط برای یک مبدل باک درجه دوم با یک تک سوئیچ

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح کنترل مود جریان متوسط برای یک مبدل باک درجه دوم با یک تک سوئیچ عنوان انگليسي مقاله :: Average Current-Mode Control Scheme for a Quadratic Buck Converter With a Single Switch

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا عنوان انگليسي مقاله :: Vulnerability Assessment Scheme for Power System Transmission Networks Based on the Fault Chain Theory

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه ریزی توسعه تولید در بازار حوضچه‌ای، با استفاده از نظریه بازی‌ها و الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله isi برنامه ریزی توسعه تولید در بازار حوضچه‌ای، با استفاده از نظریه بازی‌ها و الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه ریزی توسعه تولید در بازار حوضچه‌ای، با استفاده از نظریه بازی‌ها و الگوریتم ژنتیک عنوان انگليسي مقاله :: Generation Expansion Planning in a Pool Based Electricity Market, using Game Theory and Genetic Algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی

دانلود مقاله isi تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی عنوان انگليسي مقاله :: Impact of Cavity Size on Optical Injection Locking in Semiconductor Ring Lasers

ادامه مطلب مقاله ::