خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 4)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi حذف هارمونیک انتخابی و کنترل جریان ولتاژ در توپولوژی منبع جریان ولتاژ: یک رویکرد یکپارچه

دانلود مقاله isi حذف هارمونیک انتخابی و کنترل جریان ولتاژ در توپولوژی منبع جریان ولتاژ: یک رویکرد یکپارچه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حذف هارمونیک انتخابی و کنترل جریان ولتاژ در توپولوژی منبع جریان ولتاژ: یک رویکرد یکپارچه عنوان انگليسي مقاله :: Selective Harmonic Elimination and Current/Voltage Control in Current/Voltage-Source Topologies: A Unified Approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi فرایندهای نیمه مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

دانلود مقاله isi فرایندهای نیمه مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فرایندهای نیمه مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) عنوان انگليسي مقاله :: Semi-Markov Processes for power system reliability assessment with application to uninterruptible power supply

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات عنوان انگليسي مقاله :: Solving economic load dispatch problem with valve-point effects using a hybrid quantum mechanics inspired particle swarm optimisation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیستم بیسیم اندازه‌گیری دمای پوست برای پایش ریتم شبانه‌روزی

دانلود مقاله isi سیستم بیسیم اندازه‌گیری دمای پوست برای پایش ریتم شبانه‌روزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم بیسیم اندازه‌گیری دمای پوست برای پایش ریتم شبانه‌روزی عنوان انگليسي مقاله :: Wireless Skin Temperature Measurement System for Circadian Rhythm Monitoring

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل برداری و کنترل جبران سازهای استاتیک VAR پیشرفته

دانلود مقاله isi تحلیل برداری و کنترل جبران سازهای استاتیک VAR پیشرفته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل برداری و کنترل جبران سازهای استاتیک VAR پیشرفته عنوان انگليسي مقاله :: Vector analysis and control of advanced static VAR compensators

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی عنوان انگليسي مقاله :: A New Reliability Evaluation Technique for MultiLevel Inverters

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تکنیک‌های طراحی برای اسیلاتور کنترل‌شده با‌ ولتاژ نوع تربیع توان پایین مستقل از بار و با تزویج مستقیم bulk

دانلود مقاله isi تکنیک‌های طراحی برای اسیلاتور کنترل‌شده با‌ ولتاژ نوع تربیع توان پایین مستقل از بار و با تزویج مستقیم bulk

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تکنیک‌های طراحی برای اسیلاتور کنترل‌شده با‌ ولتاژ نوع تربیع توان پایین مستقل از بار و با تزویج مستقیم bulk عنوان انگليسي مقاله :: Design Techniques for Load-Independent Direct Bulk-Coupled Low Power QVCO

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل انتشار هارمونیک در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود مقاله isi تحلیل انتشار هارمونیک در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل انتشار هارمونیک در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی عنوان انگليسي مقاله :: Harmonic Propagation Analysis in Electric Energy Distribution Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی عنوان انگليسي مقاله :: ADAPTIVE FREQUENCY ESTIMATION OF THREE-PHASE POWER SYSTEMS WITH NOISY MEASUREMENTS

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی عنوان انگليسي مقاله :: Combined Fault Detector and Faulted Phase Selector for Transmission Lines Based on Adaptive Cumulative Sum Method

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف) عنوان انگليسي مقاله :: Cancellation and Attenuation of Harmonics in Low Voltage Networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi خطوط تاخیری با کنترل دیجیتالی و مبتنی بر NAND بدون glitch

دانلود مقاله isi خطوط تاخیری با کنترل دیجیتالی و مبتنی بر NAND بدون glitch

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi خطوط تاخیری با کنترل دیجیتالی و مبتنی بر NAND بدون glitch عنوان انگليسي مقاله :: Glitch-Free NAND-Based Digitally Controlled Delay-Lines

ادامه مطلب مقاله ::