خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 3)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi زمان‌بندی بهینۀ خودروهای برقی در یک پارکینگ هوشمند با در نظر گرفتن مفهوم خودرو-به-شبکه و شرایط باتری

دانلود مقاله isi زمان‌بندی بهینۀ خودروهای برقی در یک پارکینگ هوشمند با در نظر گرفتن مفهوم خودرو-به-شبکه و شرایط باتری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زمان‌بندی بهینۀ خودروهای برقی در یک پارکینگ هوشمند با در نظر گرفتن مفهوم خودرو-به-شبکه و شرایط باتری عنوان انگليسي مقاله :: Optimal scheduling of electric vehicles in an intelligent parking lot considering vehicle-to-grid concept and battery condition

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi توسعه مانیتورینگ غیرسرزده برای سوئیچینگ راکتیو قطع کننده مدار ولتاژ بالا

دانلود مقاله isi توسعه مانیتورینگ غیرسرزده برای سوئیچینگ راکتیو قطع کننده مدار ولتاژ بالا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توسعه مانیتورینگ غیرسرزده برای سوئیچینگ راکتیو قطع کننده مدار ولتاژ بالا عنوان انگليسي مقاله :: Development of non-intrusive monitoring for reactive switching of high voltage circuit breaker

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS عنوان انگليسي مقاله :: A Data-Mining Model for Protection of FACTS-Based Transmission Line

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای

دانلود مقاله isi الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای عنوان انگليسي مقاله :: A New Algorithm for the Generation of Reference Voltages of a DVR Using the Method of Instantaneous Symmetrical Components

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدلسازی کشش قیمتی تقاضای مصرف‌کننده به همراه تاثیرات اقتصادی بازارهای برق با استفاده از مدل مبتنی بر ایجنت

دانلود مقاله isi مدلسازی کشش قیمتی تقاضای مصرف‌کننده به همراه تاثیرات اقتصادی بازارهای برق با استفاده از مدل مبتنی بر ایجنت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی کشش قیمتی تقاضای مصرف‌کننده به همراه تاثیرات اقتصادی بازارهای برق با استفاده از مدل مبتنی بر ایجنت عنوان انگليسي مقاله :: Consumers’ Price Elasticity of Demand Modeling With Economic Effects on Electricity Markets Using an Agent-Based Model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر عنوان انگليسي مقاله :: Distribution Series Capacitor Application for Improved Motor Start and Flicker Mitigation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی عنوان انگليسي مقاله :: Grounding the Neutral of Electrical Systems Through Low-Resistance Grounding Resistors: An Application Case

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح کنترل فرکانس سلسله‌ مراتبی برای عملکرد چند ریزشبکه ‌ جزیره‌شده

دانلود مقاله isi طرح کنترل فرکانس سلسله‌ مراتبی برای عملکرد چند ریزشبکه ‌ جزیره‌شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح کنترل فرکانس سلسله‌ مراتبی برای عملکرد چند ریزشبکه ‌ جزیره‌شده عنوان انگليسي مقاله :: Hierarchical Frequency Control Scheme for Islanded Multi-Microgrids Operation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد سیستم حلقه قفل شده در فاز تحت شرایط بهره برداری دارای اعوجاج

دانلود مقاله isi عملکرد سیستم حلقه قفل شده در فاز تحت شرایط بهره برداری دارای اعوجاج

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد سیستم حلقه قفل شده در فاز تحت شرایط بهره برداری دارای اعوجاج عنوان انگليسي مقاله :: Operation of a phase locked loop system under distorted utility conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS

دانلود مقاله isi مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS عنوان انگليسي مقاله :: Study on Operational Tests for FACTS Thyristor Valves

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi انتخاب زیر مجموعه برای برآورد پارامتر اصلاح شده شناسایی آنلاین یک ژنراتور سنکرون

دانلود مقاله isi انتخاب زیر مجموعه برای برآورد پارامتر اصلاح شده شناسایی آنلاین یک ژنراتور سنکرون

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi انتخاب زیر مجموعه برای برآورد پارامتر اصلاح شده شناسایی آنلاین یک ژنراتور سنکرون عنوان انگليسي مقاله :: Subset selection for improved parameter estimation in on-line identification of a synchronous generator

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روش های هماهنگ سازی مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه

دانلود مقاله isi روش های هماهنگ سازی مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روش های هماهنگ سازی مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Synchronisation methods for grid-connected voltage source converters

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان عنوان انگليسي مقاله :: Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

ادامه مطلب مقاله ::