خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 22)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان – روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه‌ای

دانلود مقاله isi تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان – روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه‌ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان – روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه‌ای عنوان انگليسي مقاله :: Analysis of performance losses of thermal power plants in Germany e A System Dynamics model approach using data from regional climate modelling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi دسته‌بندی‌کنندۀ زمان واقعی اغتشاشات کیفیت توان مبتنی بر DSP-FPGA

دانلود مقاله isi دسته‌بندی‌کنندۀ زمان واقعی اغتشاشات کیفیت توان مبتنی بر DSP-FPGA

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi دسته‌بندی‌کنندۀ زمان واقعی اغتشاشات کیفیت توان مبتنی بر DSP-FPGA عنوان انگليسي مقاله :: DSP-FPGA Based Real-time Power Quality Disturbances Classifier

ادامه مطلب مقاله ::