خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 20)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود تحقيق مقاله کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از کنترلر یادگیری تکمیلی بر اساس برنامه‌نویسی پویای تقریبی

دانلود تحقيق مقاله کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از کنترلر یادگیری تکمیلی بر اساس برنامه‌نویسی پویای تقریبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از کنترلر یادگیری تکمیلی بر اساس برنامه‌نویسی پویای تقریبی عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power Control of DFIG Wind Farm Using Online Supplementary Learning Controller Based on Approximate Dynamic Programming

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی

دانلود تحقيق مقاله طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی عنوان انگليسي مقاله :: User-centered design for smart solar-powered microgrid communities

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سیستم تبدیل انرژی بادی بر اساس کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG

دانلود تحقيق مقاله سیستم تبدیل انرژی بادی بر اساس کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سیستم تبدیل انرژی بادی بر اساس کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG عنوان انگليسي مقاله :: Direct Active and Reactive Power Control of DFIG Based Wind Energy Conversion System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تنظیمات بهینه‌ی پارامتر دروپ ریزشبکه‌های جزیره‌شده با منابع انرژی تجدیدپذیر

مقاله علمي انگليسي و فارسي تنظیمات بهینه‌ی پارامتر دروپ ریزشبکه‌های جزیره‌شده با منابع انرژی تجدیدپذیر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تنظیمات بهینه‌ی پارامتر دروپ ریزشبکه‌های جزیره‌شده با منابع انرژی تجدیدپذیر عنوان انگليسي مقاله :: Optimum Droop Parameter Settings of Islanded Microgrids With Renewable Energy Resources

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پاسخی برای مساله‌ی زمانبندی تولید در سیستم‌های قدرت دارای مزارع بادی مقیاس وسیع با کمک الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (MICA)

دانلود تحقيق مقاله پاسخی برای مساله‌ی زمانبندی تولید در سیستم‌های قدرت دارای مزارع بادی مقیاس وسیع با کمک الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (MICA)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پاسخی برای مساله‌ی زمانبندی تولید در سیستم‌های قدرت دارای مزارع بادی مقیاس وسیع با کمک الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (MICA) عنوان انگليسي مقاله :: A solution to the generation scheduling problem in power systems with large-scale wind farms using MICA

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله بهینه‌سازی هوشمند برای ترکیب کردن پارکینگ هوشمند خودروی برقی هیبرید پلاگین با منابع انرژی تجدیدپذیر و بهبود مشخصات شبکه

دانلود تحقيق مقاله بهینه‌سازی هوشمند برای ترکیب کردن پارکینگ هوشمند خودروی برقی هیبرید پلاگین با منابع انرژی تجدیدپذیر و بهبود مشخصات شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بهینه‌سازی هوشمند برای ترکیب کردن پارکینگ هوشمند خودروی برقی هیبرید پلاگین با منابع انرژی تجدیدپذیر و بهبود مشخصات شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent optimization to integrate a plug-in hybrid electric vehicle smart parking lot with renewable energy resources and enhance grid characteristics

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدیریت هوشمند انرژی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر واقع در مکان‌های بهینه با مشارکت خودروهای برقی هیبریدی پلاگین

دانلود تحقيق مقاله مدیریت هوشمند انرژی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر واقع در مکان‌های بهینه با مشارکت خودروهای برقی هیبریدی پلاگین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدیریت هوشمند انرژی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر واقع در مکان‌های بهینه با مشارکت خودروهای برقی هیبریدی پلاگین عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent energy management of optimally located renewable energy systems incorporating PHEV

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی پیشرفته برای مسئله تعهد واحد با توجه به عدم قطعیت انرژی بادی

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی پیشرفته برای مسئله تعهد واحد با توجه به عدم قطعیت انرژی بادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی پیشرفته برای مسئله تعهد واحد با توجه به عدم قطعیت انرژی بادی عنوان انگليسي مقاله :: Improved gravitational search algorithm for unit commitment considering uncertainty of wind power

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تولید توان بادی کوچک با استفاده از دینام خودرو

دانلود تحقيق مقاله تولید توان بادی کوچک با استفاده از دینام خودرو

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تولید توان بادی کوچک با استفاده از دینام خودرو عنوان انگليسي مقاله :: Small wind power generation using automotive alternator

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله توان الکتریکی و سیستم های انرژی مطالعه ای در مورد مسئله تعهد واحد با بررسی ذخیره انرژی باد و آب پمپاژ شده

دانلود تحقيق مقاله توان الکتریکی و سیستم های انرژی مطالعه ای در مورد مسئله تعهد واحد با بررسی ذخیره انرژی باد و آب پمپاژ شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله توان الکتریکی و سیستم های انرژی مطالعه ای در مورد مسئله تعهد واحد با بررسی ذخیره انرژی باد و آب پمپاژ شده عنوان انگليسي مقاله :: Study on unit commitment problem considering wind power and pumped hydro energy storage

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع شامل واحدهای DG تجدیدپذیر قابل‌توزیع و غیرقابل‌توزیع

دانلود تحقيق مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع شامل واحدهای DG تجدیدپذیر قابل‌توزیع و غیرقابل‌توزیع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع شامل واحدهای DG تجدیدپذیر قابل‌توزیع و غیرقابل‌توزیع عنوان انگليسي مقاله :: An Analytical Approach for Reliability Evaluation of Distribution Systems Containing Dispatchable and Nondispatchable Renewable DG Units

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله روشی جامع برای مدل سازی و شبیه سازی آرایه‌های فوتوولتائیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله روشی جامع برای مدل سازی و شبیه سازی آرایه‌های فوتوولتائیک عنوان انگليسي مقاله :: Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد

دانلود تحقيق مقاله تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد عنوان انگليسي مقاله :: DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبکه

این مقاله توزیع انرژی جدیدی بر مبنای یک مدل کنترل پیش‌گویانه (MPC) برای سیستم‌های فتوولتائیک (PV)/ توربین بادی/ هیدروژن/ باتری هیبریدی ارائه می‌کند. منابع انرژی تجدیدپذیر انرژی را به سیستم هیبریدی اعمال می‌کنند و باتری و سیستم هیدروژن به عنوان ابزار ذخیره‌سازی انرژی استفاده می‌شوند. «سیستم هیدروژن» تخصیص داده شده مرکب از پیل سوختی، الکترولیزگر و مخزن ذخیره‌سازی هیدروژن می‌باشد. روش MPC توان‌های مرجع پیل سوختی و الکترولیزگر را برای ارضای اهداف مختلف تولید می‌کند: برای پیگیری تقاضای توان بار و حفظ سطوح شارژ دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی بین حاشیه‌های هدف خود. مدلسازی سیستم هیبریدی در برنامه MATLAB-Simulink و با توجه به دیتاشیت‌های عناصر موجود تجاری انجام شد. برای نشان دادن عملیات صحیح انتقال انرژی مطلوب، یک روش ساده‌تر مبتنی بر کنترل حالت، به منظور مقایسه و تایید نتایج برای شبیه‌سازی‌های بلندمدت 25 ساله (طول عمر پیش‌بینی شدۀ سیستم) با زمان نمونه یک ساعته، ارائه می‌شود.

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Energy dispatching based on predictive controller of an off-grid wind turbine/photovoltaic/hydrogen/battery hybrid system

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادفی

دانلود تحقيق مقاله توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادفی عنوان انگليسي مقاله :: Voltage stability constrained multi-objective optimal reactive power dispatch under load and wind power uncertainties: A stochastic approach

ادامه مطلب مقاله ::