خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 2)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Supervisory predictive control of power system load frequency control

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور عنوان انگليسي مقاله :: A new 0.35 μm CMOS electronic interface for wide range floating capacitive and grounded/floating resistive sensor applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم عنوان انگليسي مقاله :: Line outage contingency analysis including the system islanding scenario

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها عنوان انگليسي مقاله :: Game-theory-based generation maintenance scheduling in electricity markets

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل

دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل عنوان انگليسي مقاله :: STATCOM controller design for power system stabilization with sub-optimal control and strip pole assignment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی عنوان انگليسي مقاله :: Artificial immune system for dynamic economic dispatch

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم مطالعه تجربی شرکت Nike Golf

دانلود مقاله isi انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم مطالعه تجربی شرکت Nike Golf

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم مطالعه تجربی شرکت Nike Golf عنوان انگليسي مقاله :: An innovation diffusion of successive generations by system dynamics An empirical study of Nike Golf Company

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تابع هدف محدب جدید برای یادگیری با نظارت شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌

دانلود مقاله isi تابع هدف محدب جدید برای یادگیری با نظارت شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تابع هدف محدب جدید برای یادگیری با نظارت شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌ عنوان انگليسي مقاله :: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

دانلود مقاله isi مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون عنوان انگليسي مقاله :: Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها عنوان انگليسي مقاله :: Integrating commercial demand response resources with unit commitment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید و پاسخگویی بار به طور بهینه ترکیب شده با قیود منبع تقاضا

دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید و پاسخگویی بار به طور بهینه ترکیب شده با قیود منبع تقاضا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید و پاسخگویی بار به طور بهینه ترکیب شده با قیود منبع تقاضا عنوان انگليسي مقاله :: Optimal combined scheduling of generation and demand response with demand resource constraints

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد عنوان انگليسي مقاله :: Integrating electric vehicles as flexible load in unit commitment modeling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب عنوان انگليسي مقاله :: On modeling and control of advanced aircraft electric power systems: System stability and bifurcation analysis

ادامه مطلب مقاله ::