خانه / مهندسی برق و الکترونیک (صفحه 10)

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi به کار گیری خودرو به شبکه (V2G) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مسکونی از طریق شارژ (دشارژ) خودروی برقی

دانلود مقاله isi به کار گیری خودرو به شبکه (V2G) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مسکونی از طریق شارژ (دشارژ) خودروی برقی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi به کار گیری خودرو به شبکه (V2G) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مسکونی از طریق شارژ (دشارژ) خودروی برقی عنوان انگليسي مقاله :: Exploiting V2G to optimize residential energy consumption with electrical vehicle (dis)charging

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL عنوان انگليسي مقاله :: Improvement of Recloser-Fuse Operations and Coordination in a Power Distribution System With SFCL

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک

دانلود مقاله isi منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک عنوان انگليسي مقاله :: Compact Power Supplies for Tokamak Heating

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی

دانلود مقاله isi مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی عنوان انگليسي مقاله :: Bistability and Switching Properties of Semiconductor Ring Lasers With External Optical Injection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس با روش کاشت پزشکی

دانلود مقاله isi کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس با روش کاشت پزشکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس با روش کاشت پزشکی عنوان انگليسي مقاله :: Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی

دانلود مقاله isi یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی عنوان انگليسي مقاله :: A Single-Phase Voltage Sag Generator for Testing Electrical Equipments

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک روش ارزیابی احتمالاتی موثر برای مدیریت مخاطرۀ بازار برق

دانلود مقاله isi یک روش ارزیابی احتمالاتی موثر برای مدیریت مخاطرۀ بازار برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک روش ارزیابی احتمالاتی موثر برای مدیریت مخاطرۀ بازار برق عنوان انگليسي مقاله :: An Efficient Probabilistic Assessment Method for Electricity Market Risk Management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Fault Tolerant Reconfiguration System for Asymmetric Multilevel Converters Using Bi-Directional Power Switches

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از روش‌های ریزش بار ترکیبی تطبیقی

دانلود مقاله isi افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از روش‌های ریزش بار ترکیبی تطبیقی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از روش‌های ریزش بار ترکیبی تطبیقی عنوان انگليسي مقاله :: Enhancement of Power System Stability Using Adaptive Combinational Load Shedding Methods

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مشارکت سمت تقاضای غیرمتمرکز در کنترل فرکانس اولیه

دانلود مقاله isi مشارکت سمت تقاضای غیرمتمرکز در کنترل فرکانس اولیه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مشارکت سمت تقاضای غیرمتمرکز در کنترل فرکانس اولیه عنوان انگليسي مقاله :: Decentralized Demand-Side Contribution to Primary Frequency Control

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روش مبتنی بر PSO برای جایابی بهینۀ خازن با در نظر گرفتن اعوجاج هارمونیکی

دانلود مقاله isi روش مبتنی بر PSO برای جایابی بهینۀ خازن با در نظر گرفتن اعوجاج هارمونیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روش مبتنی بر PSO برای جایابی بهینۀ خازن با در نظر گرفتن اعوجاج هارمونیکی عنوان انگليسي مقاله :: A PSO-based approach to optimal capacitor placement with harmonic distortion consideration

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC عنوان انگليسي مقاله :: A Novel Control Strategy for Subsynchronous Resonance Mitigation Using SSSC

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی و پایداری کنترل فرکانس اولیه سمت بار در سیستم‌های قدرت

دانلود مقاله isi طراحی و پایداری کنترل فرکانس اولیه سمت بار در سیستم‌های قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی و پایداری کنترل فرکانس اولیه سمت بار در سیستم‌های قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Design and Stability of Load-Side Primary Frequency Control in Power Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) عنوان انگليسي مقاله :: A new method for optimal location and sizing of capacitors in distorted distribution networks using PSO algorithm

ادامه مطلب مقاله ::