عایق الکتریکی

دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

مقاله علمي انگليسي و فارسي رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف عنوان انگليسي مقاله :: Space Charge Behavior in Multi-layer Oil-paper Insulation under Different DC Voltages and Temperatures

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi چارچوب‌های مدیریت سرمایه برای عایق‌های کامپوزیتی فضای باز

دانلود مقاله isi چارچوب‌های مدیریت سرمایه برای عایق‌های کامپوزیتی فضای باز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چارچوب‌های مدیریت سرمایه برای عایق‌های کامپوزیتی فضای باز عنوان انگليسي مقاله :: Asset Management Frameworks for Outdoor Composite Insulators

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانوذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها عنوان انگليسي مقاله :: Plasma Polymer-coated on Nanoparticles to Improve Dielectric and Electrical Insulation Properties of Nanocomposites

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی عنوان انگليسي مقاله :: Evaluation of Flashover Voltage Property of Snow Accreted Insulators for Overhead Transmission Lines

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن عنوان انگليسي مقاله :: Effect of Profiles on AC Contamination Flashover Performance of Large-tonnage Suspension Disc Insulators

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن عنوان انگليسي مقاله :: Modeling of Early Stage Partial Discharge and Overheating Degradation of Paper-oil Insulation

ادامه مطلب مقاله ::