خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی (صفحه 5)

اقتصاد و علوم اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله بازنماییِ عرضه و تقاضای تفریح با استفاده از رویکردِ ارزیابیِ اکولوژیکی و اجتماعی

دانلود تحقيق مقاله بازنماییِ عرضه و تقاضای تفریح با استفاده از رویکردِ ارزیابیِ اکولوژیکی و اجتماعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بازنماییِ عرضه و تقاضای تفریح با استفاده از رویکردِ ارزیابیِ اکولوژیکی و اجتماعی عنوان انگليسي مقاله :: Mapping recreation supply and demand using an ecological and a social evaluation approach

ادامه مطلب مقاله ::