خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی (صفحه 4)

اقتصاد و علوم اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله رویکرد ارزش خالص فعلی: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورانه

دانلود تحقيق مقاله رویکرد ارزش خالص فعلی: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رویکرد ارزش خالص فعلی: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورانه عنوان انگليسي مقاله :: Net Present Value Approach: Method for Economic Assessment of Innovation Projects

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله خدمات اکوسیستم فرهنگی و رشد اقتصادی: میراث جهانی و تلاش های اولیه در گردشگری در آلبانیا

دانلود تحقيق مقاله خدمات اکوسیستم فرهنگی و رشد اقتصادی: میراث جهانی و تلاش های اولیه در گردشگری در آلبانیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خدمات اکوسیستم فرهنگی و رشد اقتصادی: میراث جهانی و تلاش های اولیه در گردشگری در آلبانیا عنوان انگليسي مقاله :: Cultural ecosystem services and economic development: World Heritage and early efforts at tourism in Albania

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آیا مقررات غیر متعارف در موافقتنامه های تجاری منطقه ای موجب افزایش تجارت بین المللی می شود

دانلود تحقيق مقاله آیا مقررات غیر متعارف در موافقتنامه های تجاری منطقه ای موجب افزایش تجارت بین المللی می شود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آیا مقررات غیر متعارف در موافقتنامه های تجاری منطقه ای موجب افزایش تجارت بین المللی می شود عنوان انگليسي مقاله :: NONCONVENTIONAL PROVISIONS IN REGIONAL TRADE AGREEMENTS: DO THEY ENHANCE INTERNATIONAL TRADE

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله عوامل تعیین‌کننده بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بازده‌ اوراق قرضه ممتاز دولتی در اقتصادهای پیشرفته

دانلود تحقيق مقاله عوامل تعیین‌کننده بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بازده‌ اوراق قرضه ممتاز دولتی در اقتصادهای پیشرفته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله عوامل تعیین‌کننده بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بازده‌ اوراق قرضه ممتاز دولتی در اقتصادهای پیشرفته عنوان انگليسي مقاله :: Long-run and short-run determinants of sovereign bond yields in advanced economies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله چشم اندازی جدید در کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیکی غیرخطی: کاربرد یک رویکرد اکتشافی

دانلود تحقيق مقاله چشم اندازی جدید در کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیکی غیرخطی: کاربرد یک رویکرد اکتشافی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله چشم اندازی جدید در کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیکی غیرخطی: کاربرد یک رویکرد اکتشافی عنوان انگليسي مقاله :: New insights into optimal control of nonlinear dynamic econometric models: Application of a heuristic approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدیریت یکپارچه شهری: یک نمونه جدید از اقتصاد شهری

دانلود تحقيق مقاله مدیریت یکپارچه شهری: یک نمونه جدید از اقتصاد شهری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدیریت یکپارچه شهری: یک نمونه جدید از اقتصاد شهری عنوان انگليسي مقاله :: Integrated Urban Governance: A New Paradigm of Urban Economy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی اقتصاد کلان در زمان رکود بزرگ: بازگشت غیرخطی

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی اقتصاد کلان در زمان رکود بزرگ: بازگشت غیرخطی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش بینی اقتصاد کلان در زمان رکود بزرگ: بازگشت غیرخطی عنوان انگليسي مقاله :: Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل اقتصاد سنجی بهره وری تجارت خارجی اعضای اتحادیه اروپا با استفاده از معادلات گرانش

دانلود تحقيق مقاله تحلیل اقتصاد سنجی بهره وری تجارت خارجی اعضای اتحادیه اروپا با استفاده از معادلات گرانش

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل اقتصاد سنجی بهره وری تجارت خارجی اعضای اتحادیه اروپا با استفاده از معادلات گرانش عنوان انگليسي مقاله :: Econometric Analysis of Foreign Trade Efficiency of E.U. Members Using Gravity Equations

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ثروت، رقابت پذیری و سرمایه معنوی-منابع توسعه اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله ثروت، رقابت پذیری و سرمایه معنوی-منابع توسعه اقتصادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ثروت، رقابت پذیری و سرمایه معنوی-منابع توسعه اقتصادی عنوان انگليسي مقاله :: Wealth, Competitiveness, and Intellectual Capital – Sources for Economic Development

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نوآوری و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی برای کشورهای CEE

دانلود تحقيق مقاله نوآوری و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی برای کشورهای CEE

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نوآوری و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی برای کشورهای CEE عنوان انگليسي مقاله :: Innovation and Economic Growth: An Empirical Analysis for CEE Countries

ادامه مطلب مقاله ::