خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی (صفحه 3)

اقتصاد و علوم اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی عنوان انگليسي مقاله :: Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل های فنی و هزینه ای دو سیستم متفاوت برای ذخیره سازی گرما برای نیروگاه های میکرو CHP مسکونی

دانلود تحقيق مقاله تحلیل های فنی و هزینه ای دو سیستم متفاوت برای ذخیره سازی گرما برای نیروگاه های میکرو CHP مسکونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل های فنی و هزینه ای دو سیستم متفاوت برای ذخیره سازی گرما برای نیروگاه های میکرو CHP مسکونی عنوان انگليسي مقاله :: Technical and cost analyses of two different heat storage systems for residential micro-CHP plants

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آنالیز هزینه ی محاسباتی در تامین امنیت پروتکل های RFID مطابق با استاندارد نسل-۲ کلاس-۱EPC

دانلود تحقيق مقاله آنالیز هزینه ی محاسباتی در تامین امنیت پروتکل های RFID مطابق با استاندارد نسل-2 کلاس-1EPC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آنالیز هزینه ی محاسباتی در تامین امنیت پروتکل های RFID مطابق با استاندارد نسل-۲ کلاس-۱EPC عنوان انگليسي مقاله :: Computational Cost Analysis on Securing RFID Protocols Conforming to EPC Class-1 Generation-2 Standard

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سیاست‌های مالی در زمینه نوآوری برای توسعه کارآفرینی- در مورد کشورهای سنگاپور و تایوان به‌عنوان اقتصادهای آسیایی در حال توسعه صنعتی

دانلود تحقيق مقاله سیاست‌های مالی در زمینه نوآوری برای توسعه کارآفرینی- در مورد کشورهای سنگاپور و تایوان به‌عنوان اقتصادهای آسیایی در حال توسعه صنعتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سیاست‌های مالی در زمینه نوآوری برای توسعه کارآفرینی- در مورد کشورهای سنگاپور و تایوان به‌عنوان اقتصادهای آسیایی در حال توسعه صنعتی عنوان انگليسي مقاله :: Innovation financing policies for entrepreneurial development — Cases of Singapore and Taiwan as newly industrializing economies in Asia

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله استراتژی های تمایز در بازارهای نوظهور: موردکشت و صنعت آمریکای لاتین

دانلود تحقيق مقاله استراتژی های تمایز در بازارهای نوظهور: موردکشت و صنعت آمریکای لاتین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله استراتژی های تمایز در بازارهای نوظهور: موردکشت و صنعت آمریکای لاتین عنوان انگليسي مقاله :: Differentiation strategies in emerging markets: The case of Latin American agribusinesses

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ارتباط بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA): شواهدی از مدل های معادلات همزمان

دانلود تحقيق مقاله ارتباط بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA): شواهدی از مدل های معادلات همزمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ارتباط بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA): شواهدی از مدل های معادلات همزمان عنوان انگليسي مقاله :: CO2 emissions, energy consumption and economic growth nexus in MENA countries: Evidence from simultaneous equations models

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل انرژی پتانسیل، حفظ محیط زیست و صرفه‏جویی اقتصادی در ساختمان‌های مسکونی: کلکتورهای خورشیدی در ترکیب با میکروتوربین‌ها

دانلود تحقيق مقاله تحلیل انرژی پتانسیل، حفظ محیط زیست و صرفه‏جویی اقتصادی در ساختمان‌های مسکونی: کلکتورهای خورشیدی در ترکیب با میکروتوربین‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل انرژی پتانسیل، حفظ محیط زیست و صرفه‏جویی اقتصادی در ساختمان‌های مسکونی: کلکتورهای خورشیدی در ترکیب با میکروتوربین‌ها عنوان انگليسي مقاله :: Analysis of potential energy, economic and environmental savings in residential buildings: Solar collectors combined with microturbines

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نوسانات قیمت مسکن و واکنش آن به تغییرات اقتصادی کلان

دانلود تحقيق مقاله نوسانات قیمت مسکن و واکنش آن به تغییرات اقتصادی کلان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نوسانات قیمت مسکن و واکنش آن به تغییرات اقتصادی کلان عنوان انگليسي مقاله :: House price dynamics and their reaction to macroeconomic changes

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله منابع تامین مالی بالقوه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای آفریقای شمالی: تجزیه و تحلیل علیت

دانلود تحقيق مقاله منابع تامین مالی بالقوه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای آفریقای شمالی: تجزیه و تحلیل علیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله منابع تامین مالی بالقوه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای آفریقای شمالی: تجزیه و تحلیل علیت عنوان انگليسي مقاله :: Potential financing sources of investment and economic growth in North African countries: A causality analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آیا باورهای کارگزار نماینده بر مبنای مدل‌های اقتصاد سنجی کارآمد قرار دارد

دانلود تحقيق مقاله آیا باورهای کارگزار نماینده بر مبنای مدل‌های اقتصاد سنجی کارآمد قرار دارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آیا باورهای کارگزار نماینده بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی کارآمد قرار دارد عنوان انگليسي مقاله :: Are the representative agent’s beliefs based on efficient econometric models

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله طب شخصی، نقش اقتصادهای سلامت و پژوهش نتایج: مسائل، کاربردها، گرایش های رو به تکوین و پژوهش آینده

دانلود تحقيق مقاله طب شخصی، نقش اقتصادهای سلامت و پژوهش نتایج: مسائل، کاربردها، گرایش های رو به تکوین و پژوهش آینده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله طب شخصی، نقش اقتصادهای سلامت و پژوهش نتایج: مسائل، کاربردها، گرایش های رو به تکوین و پژوهش آینده عنوان انگليسي مقاله :: Personalized Medicine and the Role of Health Economics and Outcomes Research: Issues, Applications, Emerging Trends, and Future Research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مقررات، بازپرداخت (پرداخت جبرانی)، و مسیر طولانی پیاده سازی پزشکی شخصی شده (شخصی سازی شده – فردگرا) – دورنمایی از ایالات متحده

دانلود تحقيق مقاله مقررات، بازپرداخت (پرداخت جبرانی)، و مسیر طولانی پیاده سازی پزشکی شخصی شده (شخصی سازی شده - فردگرا) - دورنمایی از ایالات متحده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مقررات، بازپرداخت (پرداخت جبرانی)، و مسیر طولانی پیاده سازی پزشکی شخصی شده (شخصی سازی شده – فردگرا) – دورنمایی از ایالات متحده عنوان انگليسي مقاله :: Regulation, Reimbursement, and the Long Road of Implementation of Personalized Medicine—A Perspective from the United States

ادامه مطلب مقاله ::