خانه / مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (صفحه 3)

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای حل مساله توزیع اقتصادی چند ناحیه ای

دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای حل مساله توزیع اقتصادی چند ناحیه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای حل مساله توزیع اقتصادی چند ناحیه ای عنوان انگليسي مقاله :: Artificial bee colony optimization for multi-area economic dispatch

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

دانلود تحقيق مقاله ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی عنوان انگليسي مقاله :: Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نقشه های راهبردی شناختی فازی(نامشخص) درارزیابی عملکرد فرآیند تجاری

مقاله علمي انگليسي و فارسي نقشه های راهبردی شناختی فازی(نامشخص) درارزیابی عملکرد فرآیند تجاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نقشه های راهبردی شناختی فازی(نامشخص) درارزیابی عملکرد فرآیند تجاری عنوان انگليسي مقاله :: Fuzzy cognitive strategic maps in business process performance measurement

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تشخیص اشتعال مبتنی بر پردازش تصویر با استفاده از طبقه‌بندی منطق فازی

http://isiarticles.com/ad/article/46390/13600

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تشخیص اشتعال مبتنی بر پردازش تصویر با استفاده از طبقه‌بندی منطق فازی عنوان انگليسي مقاله :: Image processing based deflagration detection using fuzzy logic classification

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سامانه ی تعبیه شده ی مبتنی بر منطق فازی برای تفکیک ویدئویی

دانلود تحقيق مقاله سامانه ی تعبیه شده ی مبتنی بر منطق فازی برای تفکیک ویدئویی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سامانه ی تعبیه شده ی مبتنی بر منطق فازی برای تفکیک ویدئویی عنوان انگليسي مقاله :: Fuzzy logic-based embedded system for video de-interlacing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله شبیه‌سازی با Matlab برای ناوبری روبات متحرک در یک محیط شلوغ دارای مانع بوسیله کنترل‌کننده منطق فازی مبتنی بر حداقل قانون

دانلود تحقيق مقاله شبیه‌سازی با Matlab برای ناوبری روبات متحرک در یک محیط شلوغ دارای مانع بوسیله کنترل‌کننده منطق فازی مبتنی بر حداقل قانون

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله شبیه‌سازی با Matlab برای ناوبری روبات متحرک در یک محیط شلوغ دارای مانع بوسیله کنترل‌کننده منطق فازی مبتنی بر حداقل قانون عنوان انگليسي مقاله :: MATLAB Simulation for Mobile Robot Navigation with Hurdles in Cluttered Environment Using Minimum Rule based Fuzzy Logic Controller

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله روش سریع و مؤثر بهسازی تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام

دانلود تحقيق مقاله روش سریع و مؤثر بهسازی تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله روش سریع و مؤثر بهسازی تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام عنوان انگليسي مقاله :: A fast and efficient color image enhancement method based on fuzzy-logic and histogram

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله استراتژی مدیریت توان منطق فازی زمان واقعی برای خودرویی با پیل سوختی

دانلود تحقيق مقاله استراتژی مدیریت توان منطق فازی زمان واقعی برای خودرویی با پیل سوختی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله استراتژی مدیریت توان منطق فازی زمان واقعی برای خودرویی با پیل سوختی عنوان انگليسي مقاله :: A real time fuzzy logic power management strategy for a fuel cell vehicle

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی ظرفیت بار محوری لوله فولادی پر از بتن با مقطع دایره‌ای

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی ظرفیت بار محوری لوله فولادی پر از بتن با مقطع دایره‌ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش بینی ظرفیت بار محوری لوله فولادی پر از بتن با مقطع دایره‌ای عنوان انگليسي مقاله :: Prediction of axial load capacity of stub circular concrete-filled steel tube using fuzzy logic

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدیریت تحرک شبکه‎های حسگر بی‎سیم با استفاده از منطق فازی

دانلود تحقيق مقاله مدیریت تحرک شبکه‎های حسگر بی‎سیم با استفاده از منطق فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدیریت تحرک شبکه‎های حسگر بی‎سیم با استفاده از منطق فازی عنوان انگليسي مقاله :: Wireless sensor networks mobility management using fuzzy logic

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پژوهشی پیرامون توسعه الگوریتم شناسایی لبه تصویر بر اساس شبکه عصبی مصنوعی

مقاله علمي انگليسي و فارسي پژوهشی پیرامون توسعه الگوریتم شناسایی لبه تصویر بر اساس شبکه عصبی مصنوعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پژوهشی پیرامون توسعه الگوریتم شناسایی لبه تصویر بر اساس شبکه عصبی مصنوعی عنوان انگليسي مقاله :: Research on the improvement of image edge detection algorithm based on artificial neural network

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله کنترل منطق فازی برای سیستم تهویه- هوا در ساختمان‌های مسکونی

دانلود تحقيق مقاله کنترل منطق فازی برای سیستم تهویه- هوا در ساختمان‌های مسکونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله کنترل منطق فازی برای سیستم تهویه- هوا در ساختمان‌های مسکونی عنوان انگليسي مقاله :: Fuzzy logic control of air-conditioning system in residential buildings

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پارامترهای ارزیابی کیفیت برای تلفیق تصویرمکرر با استفاده از منطق فازی و عصبی-فازی و کاربردها

دانلود تحقيق مقاله پارامترهای ارزیابی کیفیت برای تلفیق تصویرمکرر با استفاده از منطق فازی و عصبی-فازی و کاربردها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پارامترهای ارزیابی کیفیت برای تلفیق تصویرمکرر با استفاده از منطق فازی و عصبی-فازی و کاربردها عنوان انگليسي مقاله :: Quality Assessment Parameters for Iterative Image Fusion Using Fuzzy and Neuro Fuzzy Logic and Applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ترکیب الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه و تکنیک برنامه‌نویسی پویا برای حل مسئله فروشنده پوششی

دانلود تحقيق مقاله ترکیب الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه و تکنیک برنامه‌نویسی پویا برای حل مسئله فروشنده پوششی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ترکیب الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه و تکنیک برنامه‌نویسی پویا برای حل مسئله فروشنده پوششی عنوان انگليسي مقاله :: Combining ant colony optimization algorithm and dynamic programming technique for solving the covering salesman problem

ادامه مطلب مقاله ::