خانه / مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (صفحه 2)

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود مقاله isi تنظیم پارامتر با سیستم رتبه شطرنج (CRS-تنظیم) برای الگوریتم های فوق ابتکاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تنظیم پارامتر با سیستم رتبه شطرنج (CRS-تنظیم) برای الگوریتم های فوق ابتکاری عنوان انگليسي مقاله :: Parameter tuning with Chess Rating System (CRS-Tuning) for meta-heuristic algorithms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi حل مشکل محل مسیریابی capacitated پویا با خواسته فازی توسط الگوریتم ابتکاری ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حل مشکل محل مسیریابی capacitated پویا با خواسته فازی توسط الگوریتم ابتکاری ترکیبی عنوان انگليسي مقاله :: Solving the dynamic capacitated location-routing problem with fuzzy demands by hybrid heuristic algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی کارآمد برای حداکثر ابزار مشکلات قیمت گذاری محصول

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی کارآمد برای حداکثر ابزار مشکلات قیمت گذاری محصول عنوان انگليسي مقاله :: Efficient heuristic algorithms for maximum utility product pricing problems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

دانلود تحقيق مقاله بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی عنوان انگليسي مقاله :: Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله روشی جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته از نوع L-R

دانلود تحقيق مقاله روشی جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته از نوع L-R

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله روشی جدید برای رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته از نوع L-R عنوان انگليسي مقاله :: A new approach for ranking of L–R type generalized fuzzy numbers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پخش حداقل انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم: راهکار بهینه سازی کلونی مورچگان برای یک مدل آنتن واقع گرایانه

دانلود تحقيق مقاله پخش حداقل انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم: راهکار بهینه سازی کلونی مورچگان برای یک مدل آنتن واقع گرایانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پخش حداقل انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم: راهکار بهینه سازی کلونی مورچگان برای یک مدل آنتن واقع گرایانه عنوان انگليسي مقاله :: Minimum energy broadcasting in wireless sensor networks: An ant colony optimization approach for a realistic antenna model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی زمان بندی مسیر پایگاه داده ابر (مجازی) براساس ترکیب الگوریتم ژنیتکی و الگوریتم کلونی مورچه ای

دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی زمان بندی مسیر پایگاه داده ابر (مجازی) براساس ترکیب الگوریتم ژنیتکی و الگوریتم کلونی مورچه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بهینه سازی زمان بندی مسیر پایگاه داده ابر (مجازی) براساس ترکیب الگوریتم ژنیتکی و الگوریتم کلونی مورچه ای عنوان انگليسي مقاله :: Optimization of Cloud Database Route Scheduling Based on Combination of Genetic Algorithm and Ant Colony Algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه برای بهینه سازی زمان بندی علائم راهنمایی رانندگی (چراغ های راهنمایی رانندگی)

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه برای بهینه سازی زمان بندی علائم راهنمایی رانندگی (چراغ های راهنمایی رانندگی)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه برای بهینه سازی زمان بندی علائم راهنمایی رانندگی (چراغ های راهنمایی رانندگی) عنوان انگليسي مقاله :: Ant colony algorithm for traffic signal timing optimization

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحقیقی پیرامون الگوریتم کلونی مورچه ژنتیک و کاربرد آن

دانلود تحقيق مقاله تحقیقی پیرامون الگوریتم کلونی مورچه ژنتیک و کاربرد آن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحقیقی پیرامون الگوریتم کلونی مورچه ژنتیک و کاربرد آن عنوان انگليسي مقاله :: The Research of Genetic Ant Colony Algorithm and Its Application

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه چند منظوره در کنترل ریسک EPC

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه چند منظوره در کنترل ریسک EPC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله الگوریتم کلونی مورچه چند منظوره در کنترل ریسک EPC عنوان انگليسي مقاله :: Multi-Objective Ant Colony Algorithm in EPC Risk Control

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک : یک دیدگاه چند مرحله ای

مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM)، شکل مشخصی از سیستم های درون سازمانی است، که به طور کلی به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای ایجاد مزیت های رقابتی در نظر گرفته می شود. اشاعه e-SCM در میان شرکای تجاری برای کاربرد نهایی و تاثیر موفق عملکردش حائز اهمیت است. با این حال، فرایند اشاعه در ماهیت خود فرایندی پیچیده و پویا است و در طول زمان مالکیت تکاملی را در گیر می سازد. نظریه اشاعه نوآوری (IDT) بر اساس بررسی موثر فرایند اشاعه با مراحل مختلف تعریف شده است

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک : یک دیدگاه چند مرحله ای عنوان انگليسي مقاله :: Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

دانلود تحقيق مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده در بازاریابی صنعتی:مروری بر گذشته، حال و چشم انداز های آینده این سیستم ها

دانلود تحقيق مقاله سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده در بازاریابی صنعتی:مروری بر گذشته، حال و چشم انداز های آینده این سیستم ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده در بازاریابی صنعتی:مروری بر گذشته، حال و چشم انداز های آینده این سیستم ها عنوان انگليسي مقاله :: Artificial intelligence-based systems applied in industrial marketing: An historical overview, current and future insights

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی عنوان انگليسي مقاله :: The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی به کمک کلونی زنبور عسل مصنوعی برای جریان توان راکتیو بهینه

دانلود تحقيق مقاله الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی به کمک کلونی زنبور عسل مصنوعی برای جریان توان راکتیو بهینه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی به کمک کلونی زنبور عسل مصنوعی برای جریان توان راکتیو بهینه عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid artificial bee colony assisted differential evolution algorithm for optimal reactive power flow

ادامه مطلب مقاله ::