خانه / مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای بارگیری کانتینر پالت با جعبه های پر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای بارگیری کانتینر پالت با جعبه های پر عنوان انگليسي مقاله :: A heuristic algorithm for container loading of pallets with infill boxes

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi حل مشکل P-مرکز محدود با استفاده از الگوریتم های اکتشافی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حل مشکل P-مرکز محدود با استفاده از الگوریتم های اکتشافی عنوان انگليسي مقاله :: Solving the constrained p-center problem using heuristic algorithms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مقایسه الگوریتم های اکتشافی برای انتخاب آموزش سفارشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقایسه الگوریتم های اکتشافی برای انتخاب آموزش سفارشی عنوان انگليسي مقاله :: A comparison of heuristic algorithms for custom instruction selection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی برای مشکل برنامه ریزی عملیاتی روباز معدن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی برای مشکل برنامه ریزی عملیاتی روباز معدن عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid heuristic algorithm for the open-pit-mining operational planning problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم های دقیق و اکتشافی برای طراحی شبکه های hub با چند خط

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم های دقیق و اکتشافی برای طراحی شبکه های hub با چند خط عنوان انگليسي مقاله :: Exact and heuristic algorithms for the design of hub networks with multiple lines

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای برنامه ریزی تولید توزیع یک زنجیره تامین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای برنامه ریزی تولید توزیع یک زنجیره تامین عنوان انگليسي مقاله :: A heuristic algorithm for a supply chain׳s production-distribution planning

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک الگوریتم اکتشافی تطبیقی برای انتخاب بردار تست VLSI

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم اکتشافی تطبیقی برای انتخاب بردار تست VLSI عنوان انگليسي مقاله :: An adaptive heuristic algorithm for VLSI test vectors selection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بهبود بهره وری در الگوریتم های فوق ابتکاری برای حل مشکل جریان برق بهینه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهبود بهره وری در الگوریتم های فوق ابتکاری برای حل مشکل جریان برق بهینه عنوان انگليسي مقاله :: Efficiency improvements in meta-heuristic algorithms to solve the optimal power flow problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک الگوریتم فوق ابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی برنامه ریزی خدمه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم فوق ابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی برنامه ریزی خدمه عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid meta-heuristic algorithm for optimization of crew scheduling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi دو الگوریتم فرا ابتکاری برای مشکل زمان بندی فروشگاه جریان انعطاف پذیر با حمل و نقل رباتیک و زمان انتشار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi دو الگوریتم فرا ابتکاری برای مشکل زمان بندی فروشگاه جریان انعطاف پذیر با حمل و نقل رباتیک و زمان انتشار عنوان انگليسي مقاله :: Two meta-heuristic algorithms for flexible flow shop scheduling problem with robotic transportation and release time

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم ابتکاری ترکیبی دو مرحله ای برای مشکل محل مسیریابی capacitated

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم ابتکاری ترکیبی دو مرحله ای برای مشکل محل مسیریابی capacitated عنوان انگليسي مقاله :: A two-phase hybrid heuristic algorithm for the capacitated location-routing problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی برای مشکل مسافران فروشنده متعادل شده ۲ دوره در نمودار اقلیدسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی برای مشکل مسافران فروشنده متعادل شده ۲ دوره در نمودار اقلیدسی عنوان انگليسي مقاله :: Heuristic algorithms for the 2-period balanced Travelling Salesman Problem in Euclidean graphs

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای مشکل وبر چند منبع محدود شده- روش نابرابری تغییرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک الگوریتم ابتکاری برای مشکل وبر چند منبع محدود شده- روش نابرابری تغییرات عنوان انگليسي مقاله :: A heuristic algorithm for constrained multi-source Weber problem – The variational inequality approach

ادامه مطلب مقاله ::