خانه / حسابداری و حسابرسی (صفحه 4)

حسابداری و حسابرسی

دانلود تحقيق مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی

دانلود تحقيق مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی عنوان انگليسي مقاله :: The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله رشد و توسعه ی حرفه ای مستمر حسابداری و حسابرسی : چالشها و تجارب روسی

دانلود تحقيق مقاله رشد و توسعه ی حرفه ای مستمر حسابداری و حسابرسی : چالشها و تجارب روسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رشد و توسعه ی حرفه ای مستمر حسابداری و حسابرسی : چالشها و تجارب روسی عنوان انگليسي مقاله :: Continuing Professional Development of Accounting and Auditing: Russian Experienceand Challenges

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

دانلود تحقيق مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه عنوان انگليسي مقاله :: On the Implications of Fair Value Based Merger Accounting

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر عنوان انگليسي مقاله :: Earnings forecasting in a global stock selection model and efficient portfolio construction and management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکت های استرالیا

دانلود تحقيق مقاله حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکت های استرالیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکت های استرالیا عنوان انگليسي مقاله :: Fair value accounting for non-current assets and audit fees: Evidence from Australian companies

ادامه مطلب مقاله ::