خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
دانلود مقالهisi کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)

دانلود مقاله isi کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)

عنوان انگليسي مقاله :: Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
31 صحفه WORD
54010

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات مربوط
فهرست اصطلاحات
مقدمه
شکل ۱٫سیستم تولید توان هیبریدی بادی/PV/BESS
شکل ۲٫توان WPGS (سیستم تولید توان بادی)، مبنی بر توان خروجی بادی در ژآنگبی که بطور عملی بدست آمده است.
شکل ۳٫توان PVGS (سیستم تولید توان خورشیدی) مبنی بر توان خروجی PV در ژآنگبی که بطور عملی بدست آمده است.
مدل کردن منابع توان
مدل کردن سیستم تولید توان بادی
مدل سازی سیستم تولید قدرت PV (فتوولتاییک)
مدل سازی BESS
شکل ۵٫مشخصات ولتاژ مدار باز، در مقابل SOC باتری.
شکل ۶٫مقاومت داخلی در مقابل SOC باتری.
جدول ۱٫مشخصات سیستم ذخیره انرژی باتری
استراتژی کنترل هموار کننده مبنی بر SOC
ضریب توان اصلاح شده Ai در مقابل SOC باتری.
شکل ۸٫فلوچارت فرآیند برای برآورده کردن محدودیت‌های توان مجاز هر واحد BESS.
جدول ۲٫توان هدف PCS را برای تقاضای ۸۰۰-kW تعیین کنید.
جدول ۳٫توان هدف PCS را برای تقاضای -۸۰۰ kW تعیین کنید.
شبیه سازی و معتبرسازی
دو روش کنترل هموار، تحت شرایط SOC طبیعی
شکل ۹٫شکل موج‌های توان در مورد الف (a) با روش ۱ و (b) با روش ۲٫
شکل ۱۰٫شکل موج‌های سرعت نوسان توان در مورد A (a) با استفاده از روش ۱ و (b) با استفاده از روش ۲٫
مدیریت انرژی تحت شرایط شدید SOC
شکل ۱۱٫شکل موج‌های توان برای هر واحد PCS در مورد الف (a) با روش ۱ و (b) با روش ۲٫
شکل ۱۲٫شگل موج‌های SOC در مورد الف (a) با روش ۱ و (b) با روش ۲٫
شکل ۱۳٫ شکل موج‌های توان در مورد ب.
کنترل هموار خروجی PV روزانه، تحت محدودیت سرعت نوسان توان
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

از باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) برای مقاصد فعلی هموار کردن (منظور ازبین بردن نوسانات) نوسانات تولید انرژی بادی و خورشیدی استفاده می‌شود. این سیستم‌های قدرت هیبرید مبنی بر BESS، به یک استراتژی کنترل مناسبی که بتواند بصورت موثری سطوح توان خروجی و حالت شارژ (SOC) باتری را تنظیم کند، نیازمندند. این مقاله، نتایج بررسی شبیه سازی سیستم قدرت هیبرید بادی/فتوولتاییک (PV)/BESS را که به منطور بهبود عملیات هموار کردن شکل موج توان تولیدی خروجی، و اثربخش بودن کنترل SOC باتری انجام شده است، ارایه می‌دهد. یک روش کنترل هموار برای کاهش نوسانات توان خروجی هیبریدی بادی/PV و نیز تنظیم SOC باتری تحت شرایطی خاص، در اینجا ارایه شده است. یک روش جدید تخصیص توان لحظه‌ای مبنی بر BESS نیز پیشنهاد شده است. فواید این روش‌ها نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK بررسی شده است.

دانلود مقاله isi کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *