خانه / مطالعات اسلامی / تحقیقات اسلامی / دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی
دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان انگليسي مقاله :: An Assessment of Teaching and Learning Methodology in Islamic Studies

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
13 صحفه WORD
1285

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ چالش های موجود در آموزش اسلامی
۳٫ مراحل رشد در تعلیم و تربیت اسلامی
۴٫ اسلامی سازی تعلیم و تربیت اسلامی
۵٫ مدل هایی در آموزش اسلامی: یک نظرسنجی
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده، انجام شده است. به عنوان دینی که توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند. این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد

دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *