خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی
دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

عنوان انگليسي مقاله :: Accrual accounting representations in the public sector—A case of autopoiesis

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
27 صحفه WORD
294

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱. معرفی
۲. چهارچوب مرجع
۲.۱ نمایش حسابداری
۲.۲ نمایش حسابداری به عنوان خودسازی
۳. مورد نروژ
۳.۱ پس‌زمینه و وضعیت تلاش حسابداری تعهدی
۳.۱.۱ توضیحات آینده پیش‌بینی شده
۳.۲ راه‌حل‌های حسابداری تعهدی گویا
۳.۲.۱ اهداف
۳.۲.۲ بررسی اجمالی صورت درآمد و ترازنامه
۳.۲.۳ مدل مسئولیت
۳.۲.۴ راه‌حل‌های خاص برای سازمان‌های بودجه ناخالص
۳.۲.۵ گزارش شفافیت‌گرا
۳.۲.۶ حوزه‌های استثناء
۴. بحث
۴.۱ تفکر حسابداری متفاوت تحت مدل حسابداری
۴.۲ نمایش‌های حسابداری چالش‌برانگیز – مورد خودسازی
۴.۲.۱ اهداف و نهادهای خودسازی – شکست میان بدهی‌ها و بستانكاری‌ها
۴.۲.۲ اهداف، سازماندهی، و نهادهای خودسازی – شکست میان بستانکاری‌ها و بدهکاری‌ها
۴.۳ اثرات و بینش حاصل از مشاهده حسابداری به عنوان موردی از خودسازی
۴.۳.۱ حساب‌ها هنوز واقعیت را بازتاب می‌دهند – اما خواستار کلی‌نگری هستند
۴.۳.۲ چه سطح دولت و کاربرهای حسابداری لحاظ گردد؟
۵. نتیجه‌گیری
پیوست A نمونه‌های حسابداری – سازمان‌های دولت مرکزی بودجه خالص
پیوست B مثال حسابداری – سازمان‌های دولت مرکزی بودجه ناخالص

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله بر اساس یک مطالعه موردی تلاش تغییر حسابداری تعهدی در سطح مرکزی دولت در نروژ است. این مطالعه راه‌حل‌ها و افکار جایگزین حسابداری تعهدی را نشان می‌دهد. مطالعات اولیه واقعیت (فوق‌العاده) ارائه‌های تعهدی را مورد بحث قرار داده‌اند. این مطالعه با آزمایش اینکه چرا و در چه شکل دیگری فکر حسابداری ظهور می‌کند، و چه معنایی برای نظریه حسابداری دارد به جمع دیگر مطالعات می‌پیوندد. این بحث از مطالعات پیشین با نکیه کردن به خودسازی به عنوان چهارچوب مرجع و قالب بخش عمومی به عنوان پایه تجربی بررسی برجسته می‌شود. مباحث مطرح شده روش جدیدی از درک افکار حسابداری جایگزین را ممکن می‌سازد که در ساختارهای سازمانی مشترک و پیچیده با مرزهای نامشحص و هویت‌های بالقوه چندگانه یافت می‌شود. چنین شکلی از خودسازی حسابداری مطرح شده است تا بیان‌کننده مطلب جدیدی باشد، در حالی که هنوز همان ساختارها و هویت‌های قدیمی را حفظ و ارائه می‌کند. این مقاله برای مثال روشن می‌سازد که چگونه حساب بدهی نشان‌دهنده چیزی جدید و مشترک با دیگر محیط حسابداری است، نظر به اینکه روش حسابداری به اعتبار کمک می‌کند مفوذ داحلی، سرمایه و ساختارهای سازمانی را حفظ کند. اسناد و مصاحبه‌ها مطالب تجربی را تشکیل می‌دهند.

دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *