خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ترانسفورماتور / دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان
دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

عنوان انگليسي مقاله :: A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
21 صحفه WORD
54024

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
پیکربندی و طراحی سیستم
شکل۱٫ (الف) دیاگرام تک خطی سیستم DSTATCOM. (ب) دیاگرام فازوری برای عملکرد با ضریب توان واحد. (ج) عملکرد ZVR.
شکل۲٫ شماتیک DSTATCOM با VSC سه پایه و ترانسفورماتور اتصال T ارائه شده‌ی متصل به سیستم توزیع.
ولتاژ خازن DC
خازن باس DC
فیلتر ریپل
طراحی ترانسفورماتور با اتصال T
شکل۳٫ (الف) ترانسفورماتور با اتصال T و VSC سه پایه. (ب) دیاگرام فازوری.
کنترل DSTATCOM
شکل۴٫ الگوریتم کنترلی برای DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه در یک سیستم سه فاز چهار سیمه.
عملکرد ضریب توان واحد (UPF) DSTATCOM
عمکلرد تنظیم ولتاژ صفر (ZVR) DSTATCOM
محاسبه‌ی بهره‌های کنترل‌کننده
ژنراتور مدولاسیون پهنای‌ پالس (PWM) کنترل شده با جریان
مدلسازی و شبیه‌سازی
شکل۵٫ مدل MATLAB سیستم مجهز به DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه و ترانسفورماتور با اتصال T.
نتایج و بحث
شکل۶٫ عملکرد یک DSTATCOM مبتنی بر SVC سه فاز سه پایه‌ و ترانسفورماتور با اتصال T برای جبرانسازی جریان نوترال، متعادلسازی بار و تنظیم ولتاژ.
شکل۷٫ عملکرد یک DSTATCOM مبتنی بر SVC سه فاز سه پایه‌ و ترانسفورماتور با اتصال T برای جبرانسازی جریان نوترال، متعادلسازی بار، جبرانسازی هارمونیک و تنظیم ولتاژ
عملکرد DSTATCOM با بار خطی برای جبرانسازی جریان نوترال، متعادلسازی بار و عملکرد ضریب توان واحد (UPF)
شکل۸٫ عملکرد یک DSTATCOM مبتنی بر SVC سه فاز سه پایه‌ و ترانسفورماتور با اتصال T برای جبرانسازی جریان نوترال، متعادلسازی بار، و اصلاح ضریب توان.
شکل۹٫ عملکرد یک DSTATCOM مبتنی بر SVC سه فاز سه پایه‌ و ترانسفورماتور با اتصال T برای جبرانسازی جریان نوترال، متعادلسازی بار، جبرانسازی هارمونیکی و اصلاح ضریب توان.
شکل۱۰٫ جریان بار و طیف هارمونیکی.
شکل۱۱٫ جریان منبع و طیف هارمونیک.
شکل۱۲٫ ولتاژ در PCC با جبرانساز.
جدول۱:مقایسه‌ی مقادیر نامی اتصالات ترانسفورماتوری برای جبرانسازی جریان نوترال
نمایش تجربی عملکرد ترانسفورماتور با اتصال T
مقایسه با تکنیک‌های دیگر
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– در این مقاله، یک جبرانساز جدید سه فاز چهار سیمه‌ی استاتیکی توزیع (DSTATCOM) بر اساس یک ترانسفورماتور با اتصال T و یک مبدل منبع ولتاژ (VSC) سه پایه به منظور بهبود کیفیت توان ارائه می‌شود. اتصال ترانسفورماتور با نوع اتصال T جریان نوترال را تخفیف داده و VSC سه پایه نیز جریان هارمونیکی و توان راکتیو را جبران کرده و بار را متعادل می‌کند. دو ترانسفورماتور تکفاز به صورت پیکربندی T متصل می‌شوند تا به سیستم توزیع توان سه فاز چهارسیمه وصل شوند و توان نامی مورد نیاز برای VSC کاهش می‌یابد. VSC مبتنی بر ترانزیستور دوقطبی گیت عایق (IGBT) توسط یک خازن پشتیبانی شده و برای جبرانسازی موردنیازِ جریان بار، کنترل می‌شود. ولتاژ باس dc مربوط به VSC در طی شرایط بار متغیر تنظیم می‌شود. برای اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در کنار جبرانسازی جریان نوترال، حذف هارمونیک، و متعادل کردن بارهای خطی و غیرخطی، DSTATCOM تست می‌شود. عملکرد DSTATCOM سه فاز چهارسیمه با کمک نرم‌افزار MATLAB و با استفاده از جعبه‌ابزارهای سیمولینک و مجموع بلوک‌های سیستم قدرت تایید می‌شود.

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *