خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان
دانلود تحقيق مقاله سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان

دانلود تحقيق مقاله سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان

عنوان انگليسي مقاله :: A queueing-inventory system with two classes of customers

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
27 صحفه WORD
20487

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫ مقدمه
۲٫ تعریف مدل
۳٫ قانون اولویت سرویس
شکل ۱٫ سیستم صف بندی موجودی با دو کلاس از مشتریان
۴٫ شرط پایداری
۵٫ توزیع احتمال حالت پایدار
جدول ۱: قطرهای ماتریس مولد Q*
۶٫ نمونه‌های عددی
۶٫۱ تأثیر قانون اولویت سرویس
شکل ۲٫ بهینگی قانون اولیت سرویس
۶٫۲ سیاست بهینه (r,Q)
۶٫۳ تحلیل یکنواخت
جدول ۲: اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر لاندا
جدول ۳٫ اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر V
جدول ۴ : اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر M
جدول ۵: اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر h
شکل ۳٫ نسبت هزینه به عنوان تابعی از Q
جدول ۶٫ اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر b
جدول ۷ : اندازه‌های عملکرد سیستم با تغییر k
شکل ۴٫ نسبت هزینه به عنوان تابعی از r
۷٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این جا یک سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان بررسی شده است. مشتریان بر اساس فرآیندهای پوسان به خدمات تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند. زمان ثبت خدمات از توزیع‌های نمایی پیروی می‌کند. هر سرویس در موجودی ضمیمه خود که توسط عرضه کننده خارجی به ازای زمانتحویل سفارش با توزیع نمایی فراهم شده است از یک آیتم استفاده می‌کند. در این جا برای کاهش هزینه انتظار پیش بینی شده توسط روش برنامه نویسی دینامیک و به دست آوردن شرط لازم و کافی برای پایداری سیستم اولویت صف بندی موجودی یک قانون اولویت خدمات ارائه داده‌ایم. با فرمول بندی مدل به عنوان یک فرآیند شبه زاد و ولد وابسته به سطح (QBD) می‌توانیم توزیع احتمالی حالت پایدار را توسط الگوریتم برایت- تیلور محاسبه کنیم. ویژگی‌های تحلیلی مفید برای تابع هزینه تعیین شده و محاسبات زیادی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف اندازه گیری عملکرد سیستم انجام شده است.

دانلود تحقيق مقاله سیستم صف بندی موجودی با دو دسته از مشتریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *