خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی
دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

عنوان انگليسي مقاله :: A design for a management information system with consideration for stochastic variability

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
9 صحفه WORD
7288

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
جدول ۱٫علائم(نمادسازی) جریان کاری
شکل ۱-نمودار گردشی سیستم اطلاعات مدیریت
۳٫مدل شبکه پتری تصادفی
۴٫مدل سیستم اطلاعات مدیریت توسط شبکه پتری تصادفی
شکل ۲٫ نمونه های سیستم های اطلاعات مدیریت نشان داده شده توسط شبکه پتری تصادفی
شکل۳٫سیستم اطلاعات مدیریت مدل سازی شده توسط شبکه پتری تصادفی
۵٫نتایج عددی
شکل۴٫کل زمان صرف شده مورد انتظار پیش از روان شدن
شکل۵٫زمان کلی مورد انتظار برای نگهداری پس از روانسازی
۶٫ نتیجه گیری
قدردانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سیستم اطلاعات مدیریت یکی از سیستم های مهم برای کنترل اطلاعات و کالاها بصورت هماهنگ است. طراحی های قبلی جملگی از لحاظ کیفیت اطلاعات را کنترل می کردند. بنابراین ممکن نبود بتوانند باعث روان سازی روند کارهای اداری(جریان کاری) در سیستم مدیریتی شوند. در این مقاله ما سیستم اطلاعات مدیریت را با استفاده از شبکه های پِتری تصادفی(ابزاری برای مدل سازی بر پایه منطق ریاضی بصورت گرافیكی یا مدل نمایش سیستم های همزمان) طراحی کردیم. در ابتدا ما یک سیستم اطلاعات مدیریت معمولی را تعریف می کنیم و مفهوم شبکه پتری تصادفی را توضیح می دهیم. سپس سیستم اطلاعات مدیریت را به عنوان یک شبکه پتری تصادفی طراحی می کنیم و زمان کل صرف شده برای مدارک و اسناد(مستندات) در هر بخش را بدست می آوریم. در نهایت طرح سیسنم اطلاعات مدیریت را با هدف هموارسازی جریان کاری ارائه می کنیم.

دانلود مقاله isi طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *