خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی
دانلود مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

دانلود مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

عنوان انگليسي مقاله :: You cant manage right what you cant measure well: Technological innovation efficiency

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
37 صحفه WORD
4761

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
چهارچوب نظری
مفهوم کارایی نوآوری تکنولوژیکی
جدول ۱: بررسی منابع مربوط به کارایی نوآوری.
اثر تعدیل‌کننده‌ی سطح شدت تکنولوژیکی و اندازه شرکت
روش‌ها
داده‌ها و نمونه
سنجش کارایی نوآوری تکنولوژیکی
انتخاب ورودی و خروجی
مدل
نتایج تجربی رویکرد دو مرحله‌ای
مرحله ۱: کارایی نوآوری تکنولوژیکی
جدول ۲: میانگین، انحراف معیار و همبستگی‌ها
جدول ۳:امتیازهای کارامدی خودراه‌انداز DEA زمانی و مالمکوئیست عمومی
مرحله ۲: اثر کارامدی نوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت
جدول ۴: برآوردهای کارایی نوآوری تکنولوژیکی
جدول ۵: برآوردهای مالمکوئیست عمومی
جدول ۶: برآوردهای ورودی‌های نوآوری
جدول ۷: برآوردهای خروجی‌های نوآوری
بحث و نتیجه‌گیری
پیوست الف

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله رویکرد جدیدی را برای مدیریت رابطه‌ی نوآوری – عملکرد پیشنهاد می‌کند. این مقاله به نتایج غیر قطعی و ترکیبی مطالعاتی که تا کنون این رابطه را آنالیز کرده‌اند می‌پردازد. این گونه بحث می‌کنیم که استفاده‌ی غیر متمایز از ورودی‌ها و خروجی‌های نوآوری برای سنجش نوآور بودن شرکت بدون مشکل نیست و،از دیدگاه بهره‌وری، بایستی هر دوی آنها را به صورت همزمان آنالیز کرد. این مطالعه از نوعی آنالیز تجربی دو مرحله‌ای پیروی می‌کند که نمونه‌ی عملی آن شرکت‌های تولیدی اسپانیایی در بازه‌ی زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ هستند. با بررسی دو ورودی و دو خروجی فرایند نوآوری در مرحله‌ی نخست، کارایی نوآوری تکنولوژیکی را با استفاده از خودراه‌انداز آنالیز پوششی داده‌های بین زمانی(DEA) برآورد می‌کنیم و تغییرات کارایی سالانه را نیز بر مبنای شاخص عمومی مالمکوئیست مشاهده می‌کنیم. در مرحله‌ی دوم و از طریق سیستم روش تعمیم یافته‌ی گشتاورها (GMM)، اثر کارایی نوآوری تکنولوژیکی را بر روی عملکرد شرکت آنالیز می‌کنیم. این نتایج از بحث‌های ما پشتیبانی می‌کنند: بهترین سنجش برای خروجی‌های نوآوری تکنولوژیکی از طریق کارامدی است که آنها با آن توسعه داده می‌شوند. به علاوه، اثر تعدیل‌کننده‌ی سطح شدت تکنولوژیکی و اندازه‌ی شرکت روی رابطه‌ی کارامدی – عملکرد را نیز تست می‌کنیم.

دانلود مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *