خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا
دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

عنوان انگليسي مقاله :: Vulnerability Assessment Scheme for Power System Transmission Networks Based on the Fault Chain Theory

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
24 صحفه WORD
52988

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
زنجیره‌های خطای سیستم قدرت
زنجیره‌های خطا و خرابی‌های پی‌در‌پی
شکل۱٫ سیستم نمونه
مفاهیم زنجیره خطا
شکل ۲٫ روابط منطقی و نمودار درختی خطا
تعیین زنجیره خطا
ارزیابی آسیب‌پذیری انتقال
شکل۳٫ فلوچارت ارزیابی آسیب‌پذیری مبتنی بر زنجیره‌های خطا
مثال‌های عددی
شکل۴٫ آرایش سیستم دارای ۳ باس
جدول۱٫ زنجیره‌های خطای سیستم دارای ۳باس
شکل ۵٫ شاخص‌های خطوط و بخش‌ها
سیستم دارای ۳ باس
سیستم قدرت دارای ۱۴باسIEEE
شکل ۶٫ ترکیب بندی سیستم توان باس -۱۴ IEEE
شکل ۷٫ نتیجه محاسبه ثبات.
جدول ۲٫ زنجیره‌های خطای سیستم توان دارای ۱۴ باسIEEE
جدول ۳٫ شاخص‌های آسیب‌پذیری خطوط انتقال
شکل ۸ : آسیب‌پذیری‌های خطوط انتقال و احتمال خرابی زیاد
شکل ۹ : نتایج مرکزیت بینابین
شکل ۱۰٫ نتایج مقیاس Birnbaum و فاکتور اهمیت بحرانی بودن
شکل ۱۱٫ نتایج مقیاس‌های ساختاری و شاخص‌های آسیب‌پذیری
شکل ۱۲٫ مقایسه بین مقیاس‌های اهمیت ساختاری و شاخص‌های آسیب‌پذیری
شکل ۱۳٫ بخش‌های انتقال سیستم دارای ۱۴ باس IEEE
جدول ۴٫ ارزیابی آسیب‌پذیری بخش‌های بحرانی
کاربرد روی شبکه کلی زنجیره
شکل ۱۴٫ نمودار CGC
جدول ۵٫ ارزیابی آسیب‌پذیری بخش‌های حساس CGC
زمان محاسبه
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– خطوط یا بخش‌های انتقال آسیب‌پذیر، اثرات مهمی بر خاموشی گسترده و خرابی‌های متوالی در شبکه‌های قدرت دارند. یک طرح جامع برای تحقیق در مورد آسیب‌پذیری شبکه انتقال بر اساس نظریه زنجیره خطای دانش انتقال ایمن در این مقاله ارائه می‌شود. در این طرح، فرایند خطای متوالی و ویژگی‌های کلی آن مطابق با زنجیره خطا توصیف می‌شوند. انتقال پخش بار، اضافه بار پی‌در‌پی خطوط و صدمه‌ دیدن بخش‌های انتقال مدل‌سازی شده و برای پیش‌بینی تمام زنجیره‌های خطا منسجم می‌‌گردند. بر اساس فرضیه زنجیره خطا، یک شاخص ارزیابی آسیب‌پذیری جدیدی معرفی می‌شود تا خطوط و بخش‌های مهم سهیم در پیشرفت عیب و ناپایداری سیستم تعیین شود. کارایی این طرح با ارائه مثال‌های عددی در مورد سیستم‌های قدرت سه فاز مشخص ‌می‌شود. با توجه به ویژگی‌های عملکرد و اثر گذرا، طرح پیشنهادی می‌تواند به روش موثری اجرایی شود.

دانلود مقاله isi طرح ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت بر مبنای نظریه زنجیره خطا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *