خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین
دانلود مقاله isi استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین

دانلود مقاله isi استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین

عنوان انگليسي مقاله :: Using the pairwise comparison method to assess competitive priorities within a supply chain

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
20 صحفه WORD
930

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲- روش مقایسه دو به دو (PCM) به عنوان یک روش برای استخراج نظرات مدیران
۳- تشریح PCM : مطالعه موردی یک زنجیره صنعت مواد غذایی
۳-۱- انتخاب یک مجموعه مناسب از اولویت ها
۳-۲- تولید داده ها: جمع آوری مقایسات دو به دو
۴- تجزیه و تحلیل داده ها: یافته های PCM
۴-۱- میانگین نسبی وزن ها
۴-۲- انحراف استاندارد
۴-۳- مقایسه در سطح شرکت ها
۵- مباحثه
۶- نتیجه

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مزایای یکپارچگی دقیق و دستیابی به یک استراتژی مشترک در زنجیره تامین به طور گسترده ای، شناخته شده است و در میان سایر موارد ایجاد مزیت رقابتی، به دشواری انجام می شود. دستیابی به این امر کاری دشوار است زیرا ابزارهای ارزیابی ثبات استراتژیک زنجیره تامین محدود است. هدف از این مقاله توصیف و نشان دادن این مساله است که چگونه روش مقایسه دو به دو را می توان مورد استفاده قرار داد تا به سازگاری (یا فقدان آن)، در میان چشم انداز اعضای زنجیره عرضه، با توجه به اهمیت اولویت های مختلف رقابتی از قبیل هزینه در مقابل انعطاف پذیری پی برد. روشن کردن نقاطی که در آن تصمیم گیرندگان ارشد در مورد فرآیندهای ایجاد ارزش جاری در مقابل ایده آل موافق و مخالف هستند

دانلود مقاله isi استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *