خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند
دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

عنوان انگليسي مقاله :: Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
30 صحفه WORD
406

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ پیش زمینه ای تئوریک و ارائه ی فرضیات
۱٫۲٫ SPMS ، عملکرد و (باز) تدوینی استراتژی
۲٫ ۲٫ نقش تعدیل کننده ی مجموعه تصمیم های استراتژیک
۳٫ روش تحقیق
۱٫۳٫ انتخاب نمونه ها وجمع اوری داده ها
۴٫ نتایج
۵٫ بحث
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله چگونگی تاثیر سیستم سنجش عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد یک دستور کار استراتژیک و مجموعه تصمیم های استراتژیک مورد بررسی قرار میدهد. که حاصل فرایند (باز) تدوین استراتژیهای مورد نظر است. با استفاده از داده های آرشیوی و داده های جمع آوری شده از ۲۶۷ شرکت بزرگ و یا متوسط اسپانیایی، توانستیم شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه ی مثبت بین SPMS و عملکرد سازمانی بیابیم که توسط جامعیت مجموعه تصمیم های استراتژیک که حاصل فرایند های (باز) تدوین استراتژیها هستند، واسطه شده است. ما دریافتیم این واسطه گری به شکل منفی توسط میزان پویایی محیطی تعدیل میشود. از این رو جامعیت مجموعه تصمیمات استراتژیک که حاصل فرایندهای (باز) تدوین استراتژیها هستند، رابطه ی بین SPMS و عملکرد سازمانی را تنها زمانی که پویایی محیطی در سطح پایینی قرار دارد، تعدیل میکند نه زمانیکه پویایی محیطی میزان بالایی است.

دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *