خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نهادها و توسعه
دانلود مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نهادها و توسعه

دانلود مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نهادها و توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نهادها و توسعه

عنوان انگليسي مقاله :: Trust-based social capital institutions and development

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
29 صحفه WORD
4233

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها:
۱٫ مقدمه
۲٫ موسسات و سرمایه اجتماعی
۲٫۱٫ موسسات
۲٫۲٫ سرمایه اجتماعی
۳٫ داده ها و روش شناسی تحقیق
۴٫ برآورد پنل
۵٫ نتیجه گیری
ضمیمه A.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما اثرات ثابت و معادلات GMM آرلانو-باند را با استفاده از داده های پانل از یک گروه بزرگ از کشورهای در حال توسعه را تخمین می زنیم و بررسی میکنیم که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، با جایگزینی پول قرارداد بر، مکمل نقش نهادها در توسعه خواهد شد یا خیر. نتایج ما شواهد قوی به دست آورده است مبتنی بر اینکه سرمایه اجتماعی سهم نهادها را زمانی که ما در نهادهای سیاسی متمرکز میشویم افزایش و هنگامی که ما از آزادی های مدنی استفاده میکنیم شواهد ضعیف تری به دست می آید. هم سرمایه و هم نهادهای اجتماعی اثرات مثبت بر درآمد دارند اما روابط این متغیرها با درآمد متمایل به غیر یکنواخت شدن است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد.

دانلود مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نهادها و توسعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *