خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi رهبری تحول‏گرا رضایت شغلی عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد
دانلود مقاله isi رهبری تحول‏گرا رضایت شغلی عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

دانلود مقاله isi رهبری تحول‏گرا رضایت شغلی عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رهبری تحول‏گرا رضایت شغلی عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

عنوان انگليسي مقاله :: Transformational leadership job satisfaction and team performance: A multilevel mediation model of trust

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
28 صحفه WORD
6186

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
۲٫ نظریه و فرضیه
۱٫۱٫۲٫ روابط سطح فردی
۲٫۱٫۲٫ روابط سطح تیمی
۳٫۱٫۲٫ روابط متقاطع
۲٫۲٫ اعتماد به‏ عنوان یک واسطه
۱٫۲٫۲٫ اعتماد در ناظر
۲٫۲٫۲٫ اعتماد در تیم
۳٫۲٫ رهبری تحول‏گرا در آکادمی
۳٫ روش
۱٫۳٫ شرکت کنندگان و روند کار
۲٫۳٫ سنجش‏ها
۱٫۲٫۳٫ رهبری تحول‏گرا
۲٫۲٫۳٫ اعتماد به ناظر
۳٫۲٫۳٫ اعتماد به تیم
۴٫۲٫۳٫ رضایت شغلی
۵٫۲٫۳٫ عملکرد تیمی
جدول ۱: میانه، انحراف از معیار و همبستگی‌های متغیرهای مطالعه در سطح ۲
۳.۳. تقویت داده
۴.۳. استراتژی تحلیلی و سطوح تحلیل
۴٫ نتایج
۱.۴. موضوعات تجمع
۲.۴. آزمون فرضیه
جدول ۲: نتایج تحلیل‏های مدل‏سازی چندسطحی پیش‏بینی رضایت شغلی، اعتماد به ناظر و اعتماد به تیم
جدول ۳: نتایج برگشت حداقل مربعات عادی (OLS) پیش‏بینی عملکرد تیمی
۵. بحث
۱٫۵٫ مفاهیم کاربردی
۵.۲. محدودیت‌ها و پژوهش‌های آینده
۶. نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

علی‏رغم درخواست‏ها برای تمایز بین سطوح فردی و تیمی تحلیل‏ها، پژوهش‏های رهبری بر اساس نظریه‏ی مستحکمی مرتبط با چند سطحی کمیاب هستند. ما به دنبال پر کردن این شکاف پژوهشی با تحلیل روابط بین رهبری تحول‏گرا، اعتماد به ناظر و تیم، رضایت شغلی و عملکرد تیمی توسط تحلیل چند سطحی هستیم. نتایج بر اساس نمونه‏ی ۳۶۰ کارمند از ۳۹ تیم آکادمیک هستند. رهبری تحول‏گرا قطعاً مربوط به رضایت شغلی پیروها در سطوح فردی و همچنین تیمی تحلیل و برای عملکرد تیمی عینی بود. رابطه‏ی بین ادراک رهبری تحول‏گرا ناظران و رضایت شغلی توسط اعتماد به ناظران و همچنین اعتماد به تیم واسطه شده بود. با این وجود، اعتماد در تیم رابطه‏ی بین ادراک تیم از رهبری تحول‏گرا ناظران و عملکرد تیمی را وساطت نمی‏کرد. استنباط‏ها برای نظریه و پژوهش رهبری در سطوح چندگانه و همچنین در عمل مورد بحث قرار می‏گیرند.

دانلود مقاله isi رهبری تحول‏گرا رضایت شغلی عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *