خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا
دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه 1980 و دهه 1990 بر نابرابری درآمد در آمریکا

دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا

عنوان انگليسي مقاله :: The short-run impact of the stock market appreciation of the 1980s and 1990s on U.S. income inequality

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
9 صحفه WORD
7346

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
رشد GDP و شاخص S&P500 واقعی
میانگین نمونه ها
نتایج تخمین
رگرسیون داده های پانل
ضریب جینی به عنوان معیاری برای نابرابری
خلاصه و نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله از داده های پانل مطالعاتی اطلاعات دینامیکی درآمد (PSID) برای بررسی اثرات کوتاه مدت افزایش ارزش سهام بازار بر روی نابرابری درآمد خانواده های ایالات متحده بهره بردیم. رگراسیون اثرات ثابت حاکی از آن است که افزایش ارزش سهام بازار موجب افزایش درآمد خانواده های سهامدار در مقایسه با خانواده غیرسهامدار می شود. ضرایب جینی بدست آمده از رگرسیون نیز نشان می دهد افزایش محسوس ولیکن فرّار آن را می توان به افزایش ارزش بازار سهام نسبت داد که این امر به ویژه در مورد دوران پایانی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صدق می کند. وقتی که دهه به دهه میانگین آن را حساب می کنیم افزایش ارزش سهام بازار موجب افزایش ضریب جینی در حدود ۲ درصد برای دهه ۱۹۸۰ و سه درصد برای دهه ۱۹۹۰ می شود.

دانلود مقاله isi تاثیر کوتاه مدت درک سهام بازار از دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر نابرابری درآمد در آمریکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *