خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی : انتخاب حالت ورودی خارجی
دانلود مقاله isi نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی : انتخاب حالت ورودی خارجی

دانلود مقاله isi نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی : انتخاب حالت ورودی خارجی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی : انتخاب حالت ورودی خارجی

عنوان انگليسي مقاله :: The role of top management team international orientation in international strategic decision-making: The choice of foreign entry mode

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
18 صحفه WORD
4512

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تئوری
انتخاب حالت ورودی بین المللی
ویژگی های مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک رفتاری
فرهنگ ملی و تصمیم گیری استراتژیک
فرضیات
تجربه بین المللی و ورود به بازار خارجی
تنوع ملیت و ورودی بازار خارجی
روشها
استراتژی تجزیه و تحلیل
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با کاربرد جنبه سطوح فوقانی تصمیم گیری استراتژیک بین المللی ما تاثیر ویژگی های مدیریتی بر روی انتخاب حالت ورودی خارجی را بررسی کرده ایم. و بین تجزیه بین المللی تیم مدیریت سطوح فوقانی (TMT) و تنوع ملیت تمایز ایجاد کرده ایم و مورد دوم را به عنوان جنبه درک شده مرکزی ترکیب TMT مطرح کرده ایم که بر تصمیم گیری بین المللی با توجه به انتخاب حالت ورودی به روشی منحصر به فرد تاثیر دارد. نتایج نشان می دهد در حالی که TMT با تجارب بین المللی، حالات ورودی کنترل کامل را انتخاب می کند، TMTهای دارای ملیت متنوع کنترل بهتری بر حالات ورودی با کنترل کامل دارند وقتی به بازارهای خارجی وارد می شوند. که نشان دهنده نیاز به بررسی تنوع ملی TMT و تجارب بین المللی به منزله ویژگی های متمایزی است که موثر بر بازاریابی تصمیم گیری استراتژیک بین المللی است.

دانلود مقاله isi نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی : انتخاب حالت ورودی خارجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *