خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری
دانلود مقاله isi نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری

دانلود مقاله isi نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری

عنوان انگليسي مقاله :: The role of epistemic motivation in individuals response to decision complexity

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
39 صحفه WORD
5130

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
انتخاب های پیچیده: ویژگی ها
کیفیت ذهنی تصمیم گیری
انگیزه معرفتی
انگیزه معرفتی در تصمیم گیری های پیچیده
مشترکات و تفاوت های بین گزینه ها و ویژگی ها
گزینه ها
تحقیقات جاری
نیاز به خاتمه شناخت
خودفرمان در برابر مطابقت
حداکثر سازی
روش
شرکت کنندگان و رویه
ابزارها
ارزش های خودفرمان (پذیرابودن) و انطباق (حفاظت)
حداکثرسازی
نتایج و بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در یکپارچه سازی یافته هایی در مورد اثرات گزینه های بیشتر با یافته هایی در مورد اثرات ویژگی های بیشتر، مدل تصمیم گیری انگیزشی ارائه شده توسط ما نشان می دهد که انگیزه معرفتی پاسخ افراد به اطلاعات پیچیده را تعدیل می کند. مطالعه ۱ به لحاظ تجربی الزام مشترک چهار مفهوم سازی انگیزه های معرفتی را بررسی کرد، بعلاوه انگیزه معرفتی را از انگیزه حداکثر سازی/رضایت بخش تمیز می دهد. یک سری آزمایش نشان می دهد که انگیزه معرفتی اثر اطلاعات پیچیده را بر ناراحتی فرد از یک تصمیم (مطالعات ۲-۴) و تمایل به اجرای انتخاب فرد را در عمل (مطالعه ۳) تعدیل می کند. روی هم رفته، یافته های ما نشان می دهند که افراد با انگیزه معرفتی کم ناراحتی بیشتری تجربه می کنند و کمتر احتمال دارد تصمیم خود را در هنگام مواجهه با اطلاعات پیچیده پیاده کنند در حالی که افراد دارای انگیزه معرفتی بالا یک اثر ضعیفتر و حتی متضاد را به تصویر می کشند. یافته های سازگار در تمام مفهوم سازی ها (نیاز به اتمام شناخت وضعیتی و پذیرا بودن دستکاری شده در مقابل ارزش های حفاظت) قدرت یافته ها و نقش مهم انگیزه های معرفتی را در تصمیم گیری های پیچیده نشان می دهند.

دانلود مقاله isi نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *