خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت
دانلود مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

دانلود مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

عنوان انگليسي مقاله :: The link between supply chain fit and financial performance of the firm

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
33 صحفه WORD
921

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ پیش زمینه و فرضیه
۱٫۲٫ اولویت های رقابتی زنجیره ی تأمین
۲٫۲٫ ویژگی های محصول
۳٫۲٫ تناسب زنجیره تامین
۳٫ روش شناسی
۱٫۳٫ طرح پرسشنامه و جمع آوری داده ها
۲٫۳٫ معیار ها
۱٫۲٫۳٫ تناسب زنجیره تامین
۲٫۲٫۳٫ عملکرد مالی شرکت
۳٫۲٫۳٫ متغیر های کنترل
۳٫۳٫ نمونه
۴٫۳٫ جانب داری عدم پاسخ
۴٫ اعتبار و پایایی
۵٫ تحلیل و نتایج
۶٫ تحلیل های تاخیری
۱٫۶٫ سوء انطباق مثبت و منفی
۲٫۶٫ تفاوت های صنعتی
۱٫۲٫۶٫ صنایع منسوجات و پوشاک
۲٫۲٫۶٫ صنایع مواد غذایی و نوشیدنی
۷٫ بحث و کاربرد ها
۱٫۷٫ نقش این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط
۲٫۷٫ کاربرد های مدیریتی
۸٫ محددیت ها و حوزه هایی برای تحقیق در آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

اثر مالی مبنا و کمیته ی مدیریت زنجیره ی تامین همواره مورد توجه بوده است. براساس پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چهارچوب مفهومی فیشر، تحقیقی در مورد ۲۵۹ شرکت تولیدی امریکایی و اروپایی و داده های مالی ثانوی، به بررسی رابطه ی بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم؛ یعنی در مورد تناسب بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا و همچنین طرح های پایه ای زنجیره ی تأمین تحقیق کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که بالاترین تناسب زنجیره ی تأمین به همراه نرخ بالاتر بهره ی دارایی های شرکت (آر او ای) و شرکت های دارای سوء تناسب منفی، عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های با سوء تناسب مثبت دارند

دانلود مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *