خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی
دانلود مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

دانلود مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

عنوان انگليسي مقاله :: The influence of political risk on the scope of internationalization of regulated companies: Insights from a Spanish sample

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
27 صحفه WORD
11457

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱. مقدمه
۲. بررسی آثار و فرضیه
۲.۱ ریسک سیاسی، قابلیت‌های سیاسی و حوزه بین‌المللی
۲.۲ ریسک سیاسی، قابلیت‌های سیاسی و وسعت بین‌المللی کردن در صنایع کنترلی
۳. روش‌ها
۳.۱ نمونه
۳.۲ متغیرهای وابسته و مدل
۳.۳ متغیرهای مستقل
۳.۴ متغیرهای کنترل
۳.۵ تشخیص هم‌خطی
۴. نتایج و بحث
۵. نتیجه‌گیری و ارتباط مدیریتی
۵.۱ ارتباط مدیریتی
۵.۲ محدودیت‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ریسک سیاسی فقط تهدیدی برای شرکت های چندملیتی نیست بلکه می‌تواند منبعی از فرصت‌ها باشد. قرارگیری در معرض و اندوختن تجربه برخورد با ریسک سیاسی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد مجموعه گسترده‌ای از اقدامات سیاسی مانند مذاکره شرایط ورود، اعمال نفوذ، منازعه، شرکت در کمپین و تشکیل ائتلاف داشته، به شرایط ترجیحی منتهی شده، عدم اطمینان محیطی را کاهش داده، هزینه‌های معامله را کاهش داده و پایداری دراز مدت شرکت را افزایش می‌دهد. این مزایا سرمایه‌گذاری را در کشورهای با سطوح بالاتر و متنوع‌تر ریسک را تسهیل کرده و ریسک سیاسی را به طور مثبت با حوزه بین‌المللی شرکت مرتبط می‌کند. این اثر در سراسر شرکت همگن نیست. با ترسیمی از یک نمونه ۱۶۴ شرکت اسپانیایی که در ۱۱۹ کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافتیم که تأثیر برای شرکت‌های بخش صنعتی بزرگ‌تر است چرا که مقررات دولتی بزرگ‌تری برای آنان وضع شده است تا شرکت‌هایی که در بخش‌های صنعتی غیر آیین‌نامه یا خدمات کار می‌کنند که تعامل مکرر کمتری با نهادهای وطن و کشور میزبان دارند.

دانلود مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *